Fredag 9 oktober 2015

Var femte svensk har fortfarande ett rum hemma hos föräldrarna

Trots att allt fler unga flyttar hemifrån så uppger var femte svensk att de fortfarande har ett rum kvar i föräldrahemmet. Mest anmärkningsvärd är siffran i åldersgruppen 30-49 år där var tionde person fortfarande har kvar sitt pojk- eller flickrum. Det visar siffror från en ny undersökning som släktforskningstjänsten Ancestry låtit genomföra.

Andelen ungdomar som flyttar hemifrån har ökat de senaste åren. Bland 18–21-åringar bor 54 procent hemma, jämfört med 67 procent förra året.[1] Många låter dock pojk- eller flickrummet stå kvar. Så många som var femte person (22 procent) uppger att de fortfarande har ett rum hemma hos sina föräldrar. Bland personer mitt i livet, mellan 30-49, år är andelen en av tio (9 procent). Kvinnor (23 procent) har i något högre utsträckning ett rum kvar hos sina föräldrar än männen (21 procent).

I Sydsverige är man mest hemmakär och var tredje sydsvensk (29 procent) har ett rum kvar i föräldrahemmet.

– Att så många fortfarande har ett rum hemma hos sina föräldrar kan vara ett uttryck för familjens viktiga roll. Familjen fortsätter att vara en fast punkt livet igenom i många människors liv, säger Ann-Louise Paulsson, marknadsansvarig och släktforskare på Ancestry.

Att familjen är viktig för personer som har flyttat hemifrån märks också på att varannan person (51 procent) håller kontakten med sin familj flera gånger i veckan. Personer mellan 30-49 år är flitigast, där är siffran 55 procent. Var tredje person (34 procent) uppger också att de äter middag med sin släkt en gång i månaden.

Små hushåll vanligare än stora

Att ha ett extra rum stående som bara används ibland visar förstås också att vi bor få personer på förhållandevis stor yta. Idag bor de allra flesta (70 procent) i hushåll om en eller två personer. De största hushållen med sex eller fler personer utgör endast 2 procent. I genomsnitt bor det 2,7 personer i varje villa.

– Om man tittar i husförhörslängderna från 1800-talet så var familjerna större och man bodde många fler på en mindre yta. Det var vanligt att föräldrarna bodde kvar när till exempel sonen tog över torpet eller gården. Vilket ofta innebar att man var tre generationer som trängdes på en ganska liten yta, inte sällan bara ett rum och kök, säger Ann-Louise Paulsson, marknadsansvarig och släktforskare på Ancestry.

Statistiken kommer från SCB , Nordea samt en undersökning från Novus utförd på uppdrag av Ancestry. Undersökningen genomfördes mellan 20-26 maj 2015 och besvarades av 1 063 personer.


Pressmeddelande från: Ancestry