Onsdag 7 oktober 2015


Från vänster ses Katarina Carlén President i klubben, Nicke Sahlén guvernör 2015-2016, samt assisterande guvernören Gudrun Lindén Vara

Guvernör på Lundsbrunns kurort

Götene-Kinnekulle rotary klubb hade vid sitt senaste klubbmöte besök av årets guvernör Nicke Sahlén från Lidköping och assisterande guvernören Gudrun Liden från Vara.

Bland annat informerades guvernören av klubbens president Katarina Carlén, om att under det kommande verksamhetsåret fortsätter klubben med sitt lokala projekt "Kafferep i Götene". Där allmänheten bjuds in och där överskottet oavkortat går till något lokalt projekt i kommunen. Förre årets projekt "Kafferep" inbringade till Hällekis musikkår 10 000 kronor, eftersom denna typ av verksamhet givet möjlighet för Göteneborna att satsa på det lokala vill man fortsätta att genomföra detta varje år. Satsningen på att få fler medlemmar till detta yrkesnätverk ansåg guvernören som mycket viktigt varför klubben uppmanades att försöka genomföra förra årets fina resultat med fyra nya medlemmar.

Med bildspel och glada tillrop om förnyelse av Rotary gjorde guvernören kvällens sammankomst till ett medryckande möte. Han framhöll också klubbens fina arbete på det lokala planet som ett föredöme, där även arbetet med medlemsvärvning, till Rotarys yrkesnätverk varit givande. Samtidigt som han uppmanade så många som möjligt att den 7 november komma till Distriktskonferensen som hålls på Lundsbrunns kurort, missa inte att anmäla Er var Nickes uppmaning.

Text & Foto
Björn Lippold