Tisdag 6 oktober 2015

Lidköping prisas som Sveriges främsta Elitidrottskommun

Branschtidningen Sport & Affärer har sedan tio år tillbaka utsett och rankat Sveriges bästa idrottskommuner. I måndags, den 5 oktober, utsågs pristagarna för idrottsåret 2015, under mycket högtidliga former i Linköping och Lidköpings kommun tog hem priset för Årets främsta Elitidrottskommun i Sverige.

Utdelningen skedde i samband med seminariedagen ”Professionell Idrott – Idrott som motor för regional utveckling”. Priset och rankinglistorna har ett högt anseende runt om i landet och presenteras i samverkan med Dagens Industri. Ett tecken på prisets dignitet är att av Sveriges 290 kommuner så arbetar drygt 150 stycken aktivt med att förse tidningen med uppgifter om sina respektive kommuners framgångar på idrottsområdet.

Priset mottogs av Kanotisten, OS- & VM deltagaren samt svenska mästarinnan, Karin Johansson, Kommunens Fritidschef Johan Skoglund och Glenn Rytterfjell, marknadsförare på Kultur & Fritid, som varit kampanjledare för Lidköpings ambitioner att vinna framgång på dessa listor.

Lidköping har under senaste tävlingssäsongen haft exceptionella framgångar inom idrotter som kanot, ridsport, brottning, tennis, trampolin, motorsport och pistolskytte. Dessutom så vanns framgångar på seniorernas Friidrotts-SM samtidigt som Bandyn visat sig fortsatt stark och fotbollen, på damsidan, tagit sig upp på elitnivå. Detta var naturligtvis inte allt som hände inom Lidköpingsidrotten under den gångna säsongen, men det får exemplifiera alla de framgångar som våra föreningar samt idrottsmän- och kvinnor från Lidköping har haft under senare tid. .

År 2014 toppades motsvarande lista av Malmö före Göteborg och Umeå. I år hamnade Falun på silverplats och Falkenberg erövrade en bronspeng. Kommunrankingen toppades av Stockholm, till årets breddidrottskommun utsågs Malmö och Göteborg vann pris som årets främsta evenemangsidrottskommun.

Priset mottogs med glädje i Lidköping. Lars Svensson, förvaltningschef på Kultur & Fritid är mycket stolt över priset:

- Denna utmärkelse är ett bevis på hur hårt våra föreningar och dess idrottare arbetar för att vinna framgång så väl på nationell som internationell nivå. Priset i sig säger också mycket om de villkor som finns i Lidköping med hänvisning just till elitidrotten. Här finns inte bara idrottstalangerna utan här finns också de ekonomiska förutsättningarna, i form av ett engagerat näringsliv, så väl som idrottsanläggningar där dessa kan vidareutveckla sig.

Betydelsen av de senaste årens satsningar på nya anläggningar och bidrag till om- och tillbyggnationer av föreningsanläggningar är något som Lidköpings kommun särskilt tryckt på i sin ansökan. Just detta framhålls också av kommunalrådet Kjell Hedvall: -

Ändamålsenliga idrottsanläggningar är lika viktigt för elit,- bredd- och ungdomsidrotten. Vi har därför under den senaste dryga femårperioden kunnat bevittna nybyggen som Sparbanken Lidköping Arena och Motorsportarena. Dessutom så har det gjorts stora ekonomiska satsningar, med stöd av kommunen, på rid- och tennisklubbens anläggningar så väl som den nya konstgräsplanen i Råda. Allt för att kunna bedriva en verksamhet på absolut toppnivå. Det är sannolikt dessa satsningar som vi nu ser resultatet av när vi granskar Sport & Affärers rankinglistor.

Årets främsta Elitidrottskommun i Sverige är inte bara ett pris vars namn förpliktigar, utan det kan också ses som en färdriktning för en ambition om hur fritidsverksamheten i kommunen ska bedrivas de kommande åren. Utmärkelsen är därför inget slutmål i sig utan ska ses som ett avstamp förhoppningsvis mot än större framtida framgångar.


Pressmeddelande från: Lidköpings kommun