Måndag 5 oktober 2015

42 procent av de unga i Götene börjar på högskolan

Närmare 44 procent av Sveriges 24-åringar hade påbörjat högskolestudier under förra året. Men det är stora skillnader mellan kommunerna, visar nya siffror från Universitetskanslersämbetet. I Götene kommun var andelen 42 procent. Det är även stor spridning mellan de olika kommunerna i Västra Götaland.

- Det är problematiskt att vi återigen kan konstatera stora regionala skillnader i fråga om andelen unga som väljer att studera på högskolan. Det behövs incitament för att göra det attraktivt att studera även utanför storstadsregionerna, säger universitetskansler Harriet Wallberg.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har kartlagt hur många av landets ungdomar som har gått vidare till högskolan. Bland 24-åringarna (födda 1990) hade 43,7 procent påbörjat högskolestudier under 2014.

I Götene kommun har 42 procent av 24-åringarna börjat studera. Snittet för alla kommuner i Västra Götaland är 44 procent.

De kommuner i landet där flest ungdomar går vidare till högskolan är Danderyd och Lidingö i Stockholms län, med 79 respektive 73 procent av 24-åringarna i högre studier. I botten ligger Skinnskatteberg i Västmanland och Sorsele i Västerbotten, med en andel på 16 respektive 19 procent.

Sett till hela Sverige är skillnaden mellan män och kvinnor fortsatt mycket stor, visar den nya statistiken. Mer än hälften av de 24-åriga kvinnorna, men bara en dryg tredjedel av männen, har påbörjat högskolestudier. Bland kvinnorna i Götene är andelen 53 jämfört med 32 procent bland männen.

- Redan vid 19 års ålder ser vi att fler kvinnor än män väljer högskolestudier. Den skillnaden blir sedan bara större. Att kvinnorna utbildningsmässigt fortsätter att dra ifrån männen påverkar i förlängningen arbetsmarknaden, säger Harriet Wallberg.


Pressmeddelande från: Universitetskanslersämbetet (UKÄ)