Fredag 2 oktober 2015

3 av 4 laddar mobilen medan de sover - trots brandrisk

Majoriteten av svenskarna känner till den senaste rekommendationen från Elsäkerhetsverket om att aldrig ladda teknisk utrustning, såsom mobil, dator eller surfplatta, utan uppsikt på grund av brandrisken. Ändå laddar 3 av 4 svenskar sina mobila enheter medan de sover varje vecka. Bland barn i åldern 7-18 år laddar 71 procent elektronik i sitt rum när de sover. Det visar en ny undersökning från Trygg-Hansa.

Det brinner i 17 hem i Sverige varje dag och antalet personer som omkommit i bränder har ökat dramatiskt hittills i år jämfört med förra året, enligt preliminär statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Hittills i år har 77 personer mist livet i samband med brand i Sverige, de flesta i bostadsbränder. Det är en stor ökning jämfört med samma period förra året, då 47 personer omkom.

En vanlig brandorsak är elfel som orsakar upp till 1 300 bränder i hem varje år enligt Trygg-Hansas statistik.

- De flesta av oss har en mobil enhet hemma som vi laddar ofta, som en mobiltelefon eller surfplatta. Det är viktigt att känna till att det finns en viss brandrisk, vi ser en markant ökning av fall där bränder startar i överhettad elektronik och har haft ett flertal fall redan i år. Mitt tips är att så gott det går helt undvika att lämna laddningen utan uppsikt, dra ur laddaren ur kontaktuttaget när du går hemifrån och undvik att ladda medan du sover, säger Håkan Franzén, hemmets försäkringsexpert på Trygg-Hansa.

Unga laddar oftare när de sover

Trots att 6 av 10 känner till Elsäkerhetsverkets rekommendationer om att ha laddaren under uppsikt när den används så är det alltså vanligt att man inte har det. 85 procent av svenskarna laddar obevakat varje vecka och 73 procent laddar medan de sover någon gång varje vecka. De yngre, 18-34 år, är de som i högst utsträckning laddar och sover samtidigt, 86 procent laddar medan de sover någon gång varje vecka och 62 procent uppger att de laddar medan de sover varje dygn. Bland föräldrar till barn i åldern 7 till 18 år uppger 71 procent att något av barnen laddar sin tekniska utrustning i sitt rum när de sover.

Många vet inte om deras laddare är CE-märkta

Ett ytterligare sätt att förebygga brand i laddare är att bara använda CE-märkta produkter. 2 av 3 uppger att de enbart har CE-märkta laddare, men 16 procent vet inte om deras laddare är CE-märkta. Bland de yngre, 18-34 år, svarar 1 av 5 att de inte vet.

- CE-märkningen betyder att någon har tittat på produkten och bedömt att den är lämplig. Därför håller en CE-märkt laddare en viss kvalitet. Däremot är det ingen garanti för att brand inte uppstår, du ska fortfarande inte lämna den utan uppsikt eller ladda när du sover, säger Håkan Franzén.


Pressmeddelande från: Trygg Hansa