Torsdag 1 oktober 2015

Årets Företagarkommun 2015 - Götene bäst i Väst

Götene har störst tillväxt i Västra Götalands län Det är i Götene som företagen går bäst i Västra Götaland. Det visar Företagarnas och UCs tillväxtmätning Årets Företagarkommun. Götene hamnar på plats 16 i riket. På andra plats i Västra Götaland kommer Lerum (plats 17 i riket) och på tredje plats Bollebygd (plats 19 i riket).

Årets Företagarkommun...
... är baserad på UC-data för aktiebolag som lämnat bokslut två år i rad.
... mäter förbättringar och försämringar jämfört med tidigare år (d.v.s. tillväxt från år till år).
... är en utmärkelse till företagen i den kommun som uppvisar störst förbättring.

Årets Företagarkommun är inte...
... en urvalsundersökning.
... en undersökning av företagsklimat eller av var företagen är störst eller mest lönsamma.
... en utmärkelse till kommunalpolitiker.

Västra Götalands länsvinnare i Årets Företagarkommun 2015 är Götene kommun. I tre av undersökningens fyra kategorier rankas kommunen bland de 100 bästa. Bäst lyckas man när det gäller kategorin utveckling av omsättning där man haft den 60:e högsta ökningen i riket.

Omsättning. 60 procent av kommunens aktiebolag redovisar en ökad omsättning samtidigt som genomsnittsomsättningen har ökat med 5 procent jämfört med föregående år. Sammantaget rankas Götene på plats 36 i omsättningskategorin. Branschmässigt är det byggsektorn som utmärker sig, där 71 procent av bolagen ökar sin omsättning.

Resultat. I 57 procent av Götenes aktiebolag ökar resultatet. Genomsnittsresultatet ökar med drygt 150 000 kronor. Sammantaget rankas kommunen på 72:a plats i resultatkategorin. Branschvis har utvecklingen varit bäst inom byggsektorn där 75 procent av bolagen redovisade ett förbättrat resultat.
Nettoförändring av bolagsstocken. I slutet av 2014 fanns det 360 aktiebolag i kommunen, en uppgång med 7 procent, vilket ger kommunen en 60:e i landet i kategorin.

Kreditvärdighet. 58 procent av Götenes företag har fått en ökad kreditvärdighet, vilket ger en delad 102:a plats i kategorin.

Vi i kommunen vill säga stort grattis till våra företag för deras framgångar, säger näringslivschef Gert Rahm.