Tisdag 29 september 2015

Flyglar finns dom?

Javisst finns de, närmare bestämt omkring 200 stycken som kartlagts i ett projekt med namnet ”Flyglar finns dom?”. Nu ska de också spelas på i en nystartad konsertserie. Flygeln i Brunnskyrkan i Lundsbrunn är en av de som kommer att klinga i höst.

Flyglar, finns dom? är ett projekt som drivs av MCV (Musikcentrum väst), i samarbete med ABF och VG-regionen, där flyglar i Västra Götaland kartlagts för att de ska komma fram i ljuset och spelas på. Framförallt de flyglar som står något bortglömda. Men också flyglar som är i bruk på ställen där vi kan skapa tillfällen för konserter och genom projektet belysa instrumenten i ett nytt sammanhang. Omkring 200 flyglar har letats fram i regionen.

Projektet Flyglar, finns dom? vill skapa ett möte mellan platsen som ger hus åt flygeln, orten och musiker i olika genrer. Tanken är också att samarbeten mellan flygelvärdar och MCV:s artister kommer att lyfta engagemanget både runt ett kulturarv och det nutida skapandet av musik i vår region.Brunnskyrkan i Lundsbrunn är en av tre konsertplatser som är aktuella i höst. Söndagen den 4 oktober blir det flygelkonsert med pianisten och kompositören Teresa Indebetou som bjuder på en solopianokonsert där hon blandar egna kompositioner med kända personliga favoriter. Hon improviserar över teman ur såväl pop- och jazzgenren som ur den klassiska repertoaren.

Söndagen den 8 november kommer en duo som är inspirerad av Bill Evans och Tony Bennetts legendariska inspelningar. Sångaren Patrick Rydman och pianisten Anders Persson spelar evergreens med värme, elegans och total närvaro.

Projektet har fått kulturprojektstöd av Västra Götalandsregionen och kulturen i Götene kommun är lokal arrangör.


Pressmeddelande från: Götene kommun