Fredag 25 september 2015

Indragna tåg för pendlarna i Skaraborg

Västtrafik kommer att tvingas ställa in stora delar av tågtrafiken på sträckan Töreboda-Skövde-Falköping när kontaktledningen byts ut nästa år. Det beslutade Trafikverket idag trots protester från Västtrafik och kommunerna. Beskedet får stora konsekvenser för tågpendlarna på sträckan.

Trafikverkets byte av kontaktledning kommer att pågå från januari till augusti nästa år. Västtrafik har reagerat kraftigt mot att den begränsade kapaciteten under arbetet ensidigt drabbar den regionala arbetspendlingen.

– Vi tvingas ställa in två av tre tåg under våren samtidigt som avgångarna mellan Stockholm och Göteborg får gå som vanligt. Det är orimligt att den regionala arbetspendlingen med cirka 4 000 dagliga resor i princip får ta hela smällen, säger Lars Backström, vd på Västtrafik.

Västtrafik har uppvaktat både Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon och infrastrukturminister Anna Johansson för att uppmärksamma problemet och få Trafikverket att ändra sin planering. Västtrafik har ställt krav på att Trafikverkets regelverk ändras, att hela planeringsprocessen ses över samt att underhållsarbetet ska utföras nattetid för minska konsekvenserna för Västtrafiks kunder.

Planerar för bussersättning

I dagens beslut har Trafikverket gett plats för ytterligare några regionala tåg men fortfarande kommer Västtrafik tvingas att ställa in två av tre avgångar under perioden.

– Vår målsättning är att det ska gå minst ett tåg i timmen mellan Skövde och Falköping med antingen Västtågen eller SJ regional. Nu lägger vi fokus på att hitta så bra lösningar som möjligt för våra kunder under tiden som underhållsarbetet pågår, säger Jarl Samuelsson, chef för tågtrafiken på Västtrafik.

Västtrafik och SJ Götalandståg, som kör Västtågen på uppdrag av Västtrafik, har satt i gång arbetet med att planera den omfattande ersättningstrafik med buss som ska vara på plats till nästa år. Västtrafik för också en dialog med övriga operatörer på Västra stambanan för att hitta gemensamma lösningar.

– Vi planerar för att i god tid ge våra kunder bra information och att finnas på plats på stationerna för att hjälpa till och svara på frågor när arbetet väl kommer i gång, säger Jarl Samuelsson.

Fakta om Trafikverkets underhållsarbete

Trafikverkets underhållsarbete mellan Skövde och Falköping kommer att pågå från januari till augusti nästa år och påverkar Västtågens avgångar mellan Töreboda och Göteborg, samt mellan Nässjö och Töreboda, i båda riktningar. Trafiken mellan Töreboda och Skövde kommer att fortsätta påverkas under resterande del av nästa år med bussersättning på flera avgångar.


Pressmeddelande från: Västtrafik