Torsdag 24 september 2015

Jula prisas för årets logistikinsats

Igår, den 23 september, fick Jula pris för ”Årets logistikinsats”. Priset delades ut av Easyfairs vid årets logistikmässa ”Logistik Stockholm 2015” på Kistamässan i Stockholm.

Julas logistikchef Lennart Karlsson var på plats för att ta emot priset.

– Det känns naturligtvis väldigt kul att vi uppmärksammas för vår stora logistikomläggning och för vårt miljö- och hållbarhetstänk. Framför allt är det roligt att man lyfter fram hållbarhetseffekten med långa fordon och tåg i samverkan, säger Lennart Karlsson som även höll ett kortare anförande i samband med prisutdelningen.

Jula får priset bland annat för ”utomordentliga insatser för logistik-Sverige” och för ”fantastiska satsningar på effektiv och hållbar logistik”. Julas expansion och implementering av nya koncept lyfts också fram tillsammans med satsningen på den nya digitala katalogen.

Det är dock primärt Julas stora logistikomläggning för transporter mellan Göteborgs hamn och Julas centrallager i Skara som nu prisas. Med hela projektet i hamn har logistikomläggningen gett stora miljövinster. Att flytta gods från lastbil till tåg och biodiesel-drivna långa transporter (31,6 meter långa lastbilar) har reducerat CO2 utsläppet med 97%. Jula har sedan valt att miljökompensera till en 100-procentig CO2-reducering.

Unikt logistikflöde

Med de långa fordonen på plats har ett unikt logistikflöde skapats i Sverige. Innan projektet sjösattes sades det att liknande upplägg inte var ekonomiskt försvarbara på sträckor under 25 mil. Detta har Jula nu motbevisat.

Öppenheten och transparensen i samarbetet mellan olika aktörer har varit avgörande för att få till denna unika lösning. Det är Jula, Schenker, Falköpings kommun som varit drivande aktörer.

Flera olika aktörer kommer nu att utvärdera och forska på hela logistikkedjan och på de långa fordonen i synnerhet. Ett tydligt fokus är att titta närmare på lastbilstransporter med långa fordon som ett komplement till tåget snarare än som en konkurrent.

Det handlar också om att de långa fordonen faktiskt är en förutsättning för att fler aktörer ska våga sig på att utveckla likande logistikflöden i Sverige. Möjligheterna att etablera och utveckla torrhamnar i Sverige förbättras avsevärt i och med att cirkeln kring hamnen kan fördubblas.


Pressmeddelande från: Jula