Torsdag 17 september 2015

Kollektivtrafiknämnden åkte tåg till Hällekis

Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd, med politiker från hela länet, gjorde ett stopp i Hällekis i samband med ett tvådagarsmöte som hade fokus på Kinnekullebanan. Temat var Tågtrafik och samhällsutveckling utanför större städer. Kollektivtrafiknämndens uppgift är att bedriva övergripande strategiskt arbete för kollektivtrafikens utveckling i länet. Det är ett arbete som ska ske i samverkan med kommunerna i Västra Götaland. Nämnden ska också verka för forskning och utveckling inom kollektivtrafikområdet. De har bland annat fått i uppdrag att komplettera Målbild Tåg 2035 med Pågatågseffekten.

Jan Efraimsson presenterade Kinnekullebanans historik. Jan är utredningsledare i avdelningen kollektivtrafik och infrastruktur och arbetar med strategiska utredningar för att långsiktigt utveckla och förbättra kollektivtrafiken, som trafikförsörjningsprogrammet och målbild för tåg. Hans geografiska ansvarsområde är Skaraborg. Götenes näringslivschef Gert Rahm fick tillfälle att berätta om Hällekis och potentialen för ökad turism till Kinnekullebygden.

Efter lunch på Carinas bar och kök åkte gruppen vidare med Kinnekulletåget till Lidköping.

På eftermiddagen diskuterades bland annat vilken betydelse en järnvägsstation har för de som flyttar till eller redan bor på en liten ort. Magnus Fredricson från Skaraborgs Kommunalförbund presenterade Strukturbild Skaraborg, utbredning av urbana ekologier och kollektivtrafikens olika betydelse på olika platser. Catharina Dyrssén från Chalmers Tekniska Högskola med flera talare gav reflektion kring tågstationer i små orter.

På kvällen hade nämnden en medborgardialog på Stadsbiblioteket i Lidköping.