Onsdag 16 september 2015

Största skörden på 25 år väntas

Sverige ser ut att gå mot den största skörden på 25 år och det finns fortsatt stort behov av att leverera och hämta spannmål över stora delar av Sverige. Mest intensiv är situationen i Mälardalen, och Lantmännen har under en period tagit emot 70 000 ton spannmål per dag. Totalt har Lantmännen hittills tagit emot uppemot 1,6 miljoner ton spannmål.

Jordbruksverket prognosticerade i augusti att Sverige skulle få den största skörden sedan 1990 och Lantmännen kan nu konstatera att årets skörd är exceptionellt stor samtidigt som skördeperioden varit något kortare än normalt, bland annat på grund av en sval vår och en regnig sommarperiod. Under en 30-dagarsperiod har Lantmännen exempelvis mottagit 1,4 miljoner ton spannmål. Det kan jämföras med 900 000 ton 2014 och 800 000 ton 2013 under motsvarande 30-dagarsperioder.

– Vi ser ut att gå mot en fantastisk skörd i år, bland annat tack vare stora arealer höstsådda grödor och goda väderförutsättningar. Vi har tagit emot så stora mängder spannmål att det motsvarar sträckan Malmö till Sundsvall om man ställer lastbilarna framför varandra, säger Johan Andersson, divisionschef, Lantmännen Lantbruk, och tillägger:

– Vi har en väl genomarbetad skördeplan och varje dag optimerar vi verksamheten för att skapa hög service och smarta varuflöden. Våra torkar går dygnet runt och vi har förlängt våra öppettider, ökat tillgängligheten och kommunicerar löpande med våra kunder. Vi arbetar intensivt med att skapa lagringsutrymme genom interntranporter och exportförsäljning med båt. Det stora leveranstrycket har dock inneburit långa väntetider på siloanläggningar och för gårdshämtning, vilket tyvärr är oundvikligt under ett rekordår som detta.

Det är inte bara Sverige som har goda skördar i år. Det är stora skördar i Europa i allmänhet och i Östersjöområdet i synnerhet. I exempelvis Baltikum har skörden ökat från omkring 7 miljoner ton förra året till över 10 miljoner ton i år.

– De stora skördarna tillsammans med låg exportefterfrågan pressar priset i hela Östersjöområdet, inklusive Sverige. Trots detta har vi tack vare ett väl utvecklat nätverk av kunder och handlare utanför Sverige lyckats sälja stora kvantiteter till exempelvis Spanien och Tyskland, säger Mikael Jeppsson, chef för Spannmålsenheten, Lantmännen Lantbruk.

– Vi är väldigt glada och stolta över att vi har köpt mycket spannmål samt tagit marknadsandelar och vi bedömer att vår kapacitet och serviceinställning är en viktig del i del detta. Vi vill passa på att tacka för det stora förtroende som lantbrukarna visat med anledning av de längre väntetiderna, avslutar Johan Andersson.

I Skåne och Sydsverige är skörden i det närmaste klar, medan det i Götaland och Västsverige återstår omkring 15 procent. I östra Svealand och Mälardalen återstår cirka 20 procent och i resten av Svealand och Norrland kvarstår omkring 50 procent.Pressmeddelande från: Lantmännen