Söndag 13 september 2015


Svea Hultman framför ladugårdsruinen vid vid fd. gården Hasselbacken

Höstvandringen för Kinnekulle Hembygdsförening runt Örnekulla och Österplan Vall

På eftermiddagen den 12 september 2015 samlades ca 50-tal personer för att delta i hembygdsföreningens sista vandring för året.

Vid Nolgården startade vandringen, Ronny Lönn berättade om landskapet och beskrev den drumlin som visar sig tydligt när man går på Örnekullavägen. Drumlinerna skapades av inlandsisen .

Inga-Britt Norismaa som vuxit upp och bott många år i Österplana berättade om människor från de olika gårdarna. Örnekulla by består av tre gårdar; Nolgården, Skattegården (som även benämns Nolgården och Sörgården.

Vid Sörgården mötte Christer Axelsson upp, han och hans hustru har bott på gården i 40 år och är ägare sedan 1980, han berättade att gården har anor från 1300-talet och att Gustaf Wasa en gång besökt gården.

Intill gården finns en av Kinnekulles äldsta bosättningar, en hällekista som är mer än 4000 år gammal. På Kinnekulle har det funnits ca 25 hällkistor och idag finns 15 st kvar.

Vandringen fortsatte vidare ner mot Nyängen, ett torp som sedan 1980-talets mitt ägs av Owe Johansson. Owe berättade om personer som bott i torpet och visade ett fotografi på fadern Olaus, sonen Karl med hustru Selma och fosterdottern Alice.


Ove Johansson, ägare till Nyängen med bild på Olaus, sonen Karl, hustru Selma och fosterdotter Alice bodde i Nyängen

Genom Österplana Vall fortsatte vandringen, vid slåtterängarna berättade Birgitta Gärdefors om alvaret och de växter som lever på de karga lanskapet. På Österplana Vall finns fem slåtterängar som sköts av Naturskyddsföreningen i Lidköping.

Väl framme vid platsen där gården Hasselbacken tidigare legat intogs kaffe med dopp. Svea Hultman (född Johansson) som vuxit upp på gården berättade om livet på gården,. Familjen hade 7 barn idag finns endast Svea och en bror i livet. . Svea gick småskolan i Skagen och därefter fortsatte hon i folkskolan i Österplana. Svea arbetade som piga på Sörgården när hon var 14 år gammal.

Familjen Johansson bodde på gården fram till 1958 och var den sista brukaren på gården, idag finns endast ruinen av ladugården och det gamla brygghuset kvar.

Sista anhalten på vandringen blev Oxelbacken det gamla huset som renoverats till raststuga , här bodde tidigare stenarbetare och inhyste två familjer.

Nu laddar hembygdsföreningen för kommande fototräff i Medelplana bygdegård helgen den 17-18 oktober som ska gå i temat Turism på Kinnekulle.

Text: Lena Brodin
Bild: Freddie Wendin