Torsdag 3 september 2015

Hur agera om du kör på en hund?

Förra året drabbades minst 600 hundar i Sverige av trafikolyckor enligt statistik från Agria Djurförsäkring. Att skydda sig själv och sin egen hund kan man göra genom att använda reflexer och vara noga med att ha hunden under uppsikt när den går lös. Men vad kan bilföraren göra som kör på någon annans hund?

När hösten närmar sig gäller det allmänna koppeltvånget för hund inte längre. Hunden är fri att springa lös så länge som hundägaren har den under uppsikt och kan kalla in den vid behov.

- Men varje år sker många trafikolyckor där hundar är inblandade. I en akut situation är det inte lätt att veta hur man som bilförare ska agera, men det finns fler saker att tänka på om du kör på en hund, säger Patrik Olsson, affärsområdeschef smådjur.

Om du kör på en hund:

  • Stanna bilen, ställ ut varningstriangel - värna om din egen säkerhet
  • Se efter hur det gick för hunden
  • Ring polisen – du har anmälningsplikt
  • Var försiktig vid hantering av aggressiv hund
  • Ge första hjälpen om det är möjligt - läs mer här
  • Ring djurägaren om kontaktuppgifter finns på halsbandet
  • Se till att hunden snarast kommer till en veterinär

Ring polisen

Stanna bilen direkt för att se efter hur hunden mår. Du som bilförare har anmälningsplikt och är skyldig att anmäla olyckan till polisen. Bra att veta är också att du inte under några omständigheter har rätt att avliva hunden på plats för att förkorta dess lidande. Den bedömningen måste göras av polis eller veterinär. Många hundar som ser illa tilltygade ut kan räddas med rätt behandling.

Hantera hunden

Den som tar hand om en trafikskadad hund måste vara försiktig eftersom djuret kan bli oberäknelig. Undvik att närma dig en stor hund som visar tecken på aggressivitet, försök binda en sjal eller halsduk runt hundens nos eller invänta polisen. En lugn hund kan man försöka flytta bort från vägbanan med hjälp av att lägga den på en filt, större klädesplagg eller dylikt. Be polisen om råd i telefonen om hur just den specifika situationen ska hanteras beroende på faktorer som hundens allmäntillstånd, väglag eller trafikläge.

Uppsök veterinär

Är hunden illa däran kan du försöka ge första hjälpen. Om en hund blir påkörd kan det uppstå inre blödningar och andra skador som inte visar sig förrän senare. Vid minsta förändring av allmäntillståndet bör man därför uppsöka veterinär.

Ditt ansvar som bilförare

Om det springer ut en hund på vägbanan och en olycka sker utan att du som bilförare agerat vårdslöst ses du inte som ansvarig för olyckan. Det betyder att du vanligtvis inte blir skyldig att ersätta hundägaren för skador som hunden fått. Har du däremot kört på en hund vid ett övergångsställe eller på annat vis agerat vårdslöst kan situationen vara en annan. Då kan du som bilförare bli ansvarig att ersätta hundägaren för de skador som bilen orsakat.Pressmeddelande från: Agria Djurförsäkringar