Fredag 28 augusti 2015

Folketshus i Hällekis - du saknas oss

Den 19 juli förra året blev en mörk och dyster dag i Hällekis historia, av ännu oförklarlig anledning totalförstördes samhällets och bygdens största samlingslokal, Folketshus, av brand. Denna katastrof drabbade många i bygden som frekvent utnyttjade den populära lokalen till bröllop, fester, arrangemang mm, inte minst Hällekis anrika Musikkår som både övade och spelade här. Musikkåren blev av med hela sitt ovärderliga notarkiv, musikinstrument, uniformer mm. Folketshusföreningen förlorade allt, byggnad, inventarier, arkiv, medlemsregister, minnessaker, allt blev lågorna rov.

Över ett år har nu gått sen branden och kvar av den forna byggnaden finns nu bara en sotsvärtad ruin som dystert möter alla besökare som kommer till Falkängen. Hällekis har fått ett avbrott i sin röda linje som guidar turister och besökare från Hönsäters hamn via småbåtshamnen, ställplats för husbilar, Falkängen och upp mot järnväg, livsmedelsbutik och restaurang. Folketshus var en självklar del i denna livsnerv och som hade kapacitet nog att ta emot betydligt större sällskap än övriga lokaler i närområdet. För att kunna erbjuda en helhet för ett större arrangemang i stil med ett bröllop så finns idag olika övrenattningsalternativ på Falkängen, mat via restaurang eller catering, men idag fattas den vitala delen, Folketshus.

Inte lång tid efter branden bildades en arbetsgrupp med syfte att få till en återuppbyggnad av Folketshus, en ny styrelse utsågs och rekrytering av nya medlemmar påbörjades. En återuppbyggnad är en långdragen och komplicerad process med många inblandade parter, kommun, försäkringsbolag, Boverket, arkitekter, byggbolag, sponsorer, lokala företag med flera. Allt detta sker på fritid och av ideella lokala eldsjälar som vet vad ett Folketshus i Hällekis betyder för samhället och för bygden, och bara genom ett stort lokalt engagemang kan detta projekt ros i hamn.

Tomten där det gamla och förhoppningsvis framöver även nya Folketshus är placerad på ligger idylliskt mellan Falkängens anrika bruksbyggnader och småbåtshamnen vid Vänerstranden, en ny byggnad kanske med panoramafönster, en stor veranda med utsikt ner mot sjön och en lekplats för barnen skulle förhöja njutbarheten och användbarheten ännu ett snäpp. Ändamålsenliga och väl anpassade lokaler, välutrustat kök, tillgång till wifi via fiber, scen för uppträde mm är en vision som många hoppas skall förverkligas när ett nytt Folketshus byggs i Hällekis.

Men för att detta skall ha en chans att bli möjligt så behövs pengar, mycket pengar, och utan många medlemmar och en aktiv förening så blir det svårt att få gehör hos olika myndigheter när ansökningar skickas in. Många har redan känt sig manade att hjälpa till och anmält sitt intresse för att gå med i den nya Folketshusföreningen, men det finns ett stort behov av många fler medlemmar. Känner Du att just Du vill bidra och dra ditt strå till stacken för att möjliggöra en återuppbyggnad, gå då in på Folketshus hemsida, folketshus.hallekis.com, där finns mer information om hur du för en liten penning och på ett enkelt sätt kan bli medlem.

Ett nytt Folketshus i Hällekis - en samlingsplats för folk från när och fjärran vid foten av det blommande berget Kinnekulle vid de svallande blåa vågorna vid Vänerns njutbara strand.