Torsdag 27 augusti 2015

Utgifterna för migration och integration ökade med drygt 1 miljard i juli

De totala utgifterna i statens budget uppgick i juli till 67,9 miljarder kronor, vilket är 5,1 miljarder kronor högre än samma månad 2014. Utgifterna för migration och integration uppgick till 3,5 miljarder kronor. Det är en ökning med 1,1 miljarder kronor eller 46,6 procent. Orsaken är bland annat att fler ensamkommande barn och ungdomar söker och beviljas asyl.

Saldot i statens budget för juli blev ett överskott på 0,3 miljarder kronor. I juli 2014 redovisades ett underskott på 3,8 miljarder kronor. Skillnaden förklaras främst av att skatteinkomsterna blev 8,9 miljarder kronor högre. De totala utgifterna i juli blev 67,9 miljarder kronor, vilket är 5,1 miljarder kronor högre än samma månad föregående år.

Budgetsaldot för de sju första månaderna 2015 uppgår till 17,0 miljarder kronor, vilket är 3,2 miljarder kronor lägre än samma period 2014. De totala inkomsterna uppgår till 518,6 miljarder kronor och de totala utgifterna till 501,7 miljarder kronor.

De takbegränsade utgifterna för de första sju månaderna uppgår till 632,2 miljarder kronor, vilket är 12,0 miljarder kronor (1,9 procent) högre än samma period föregående år. Det är främst ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget (3,7 procent) samt utgifterna för migration (39,9 procent), integration och jämställdhet (32,4 procent) samt ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning (3,4 procent) som har ökat. Däremot har utgifterna för bland annat avgiften till Europeiska unionen och bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd minskat.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras den 30 september 2015.

ESV utvecklar den ekonomiska styrningen för regeringen, Regeringskansliet och andra statliga myndigheter samt gör analyser och prognoser av statens ekonomi. ESV är också Sveriges nationella revisionsorgan för EU-medel.
Pressmeddelande från: ESV