Torsdag 27 augusti 2015

Projektsummering ostindiefararen Götheborg

Efter en hektisk sommar har nu projektgruppen för Ostindiefararen Götheborgs besök i Lidköping landat och summerat evenemanget, som en av de största evenemangshändelserna i Lidköping, någonsin. Skeppet möttes av en folkmassa över förväntan, omkring 15 000 personer hade samlats på kajkanten, längs pirarna, på broarna, hustaken och i båtar på vattnet för att se Ostindiefararen sakta glida in i Lidköpings hamn. Med skeppet följde ett tre dagars-program med aktiviteter för hela familjen. Besöksantalet kunde till slut summeras till totalt 45 000 besökare och lämnade staden med en härligt positiv känsla. Då hade bland annat närmre 9500 personer betalt för att gå ombord på skeppet, 2000 personer besökt konserten med Tommy Nilsson på Rörstrand Center, 1000 tekoppar delats ut på Stora Te-kalaset och ett folkmyller, likt en bra lördag, fyllt Lidköpings torg, butiker och hamnområde på en söndag.

Det konstateras att projektorganisationen fungerat väl och att det breda samarbetet mellan det offentliga och det privata är nyckeln för den fortsatta evenemangsutvecklingen i Lidköping. Tillsammans har Kulturbruket, Rörstrand Center, Tillväxt Lidköping under projektledning av Destination Läckö-Kinnekulle, i samverkan med en rad sponsorer från näringslivet och bidrag till aktivitetsutbudet från föreningslivet, stått för ett helhetskoncept som lockat en oerhörd uppslutning från Lidköpingsborna samt tillresande besökare.

Förbättringar i form av bredare backup vid akuta behov såsom tekniska fel, avspärrningar av trafik, säkerhetsaspekten vid så stora folkmassor, större utbud av faciliteter samt att utnyttja evenemangsområdet på ett effektivare och mer inbjudande sätt var frågor som togs upp.

Erfarenheterna som evenemanget gett, alla inblandade, hoppas man kunna ta tillvara på och använda den aktuella platsen till liknande evenemang i framtiden, även utan Ostindiefarare som dragare. Idéer och förslag som inkommit till projektorganisationen den senaste tiden, diskuterades och ett gemensamt beslut togs att destinationsbolaget ser över möjligheten till någon form av återkommande hamnevenemang i Läckö-Kinnekullebygden med nav i Lidköpings hamn.Pressmeddelande från: Destination Läckö-Kinnekulle AB