Lördag 15 augusti 2015

Småföretagen i Götene - ämne på Berättarkväll

Nu i augusti månad, närmare bestämt torsdagen den 27 augusti, startar vi upp med "Berättarkvällar", berättar Jan Blomqvist som är ordförande i Götene Fornminnes- och Hembygdsförening.

Under ett par års tid har man haft en kamratcirkel som träffats varannan vecka i Museets lokal. Som en följd av dessa träffar så har bland annat två böcker getts ut, under ledning av Jan Blomqvist. Träffarna har även fortsatt efter detta arbetets avslut men nu under ledning av Jonny Persson.

-Ja, vi har bestämt oss för att ordna tre träffar i höst, vi startar med en Berättarkväll som skall behandla uppkomsten av "Småföretag i Götene", vilken jag kommer att leda. Sedan fortsätter vi med två berättarkvällar där "Elens intåg i Götene" behandlas och följs sedan upp i oktober månad med hur "Järnvägen kom till Götene". Dessa två träffar leds av Bengt-Göran Nilsson, säger Jonny Persson.

Ett annat inslag i föreningens verksamhet har varit "Berättarvandringarna". Torsdagen 3 september samlas man vid Alsborgsgatan för vidare promenad och berättelse om byggnaderna och vad som funnits där tidigare.

Hur går det med Fornparken? frågar vi Jan Blomqvist:
-Vi väntar nu spänt på hur beskedet om toafrågan kommer att lösas. Vi är lovade en träff på kommunen med ansvarig tjänsteman nu i augusti. Pengar har ju anvisats i nästa års budget för en toa, men som vi i nuläget har uppfattat det så skall det bli en "allmän toa" placerad en bit från Fornparken, vilket vi naturligtvis inte är betjänta av. Och när man ser på hur de allmänna toaletterna blir misskötta och förstörda så har vi väldigt svårt att förstå den tanken. Låt oss få en toa i Fornparken som är öppen när Fornparken är öppen. Antingen placera ute bland husen eller också inne i någon av de befintliga lokalerna, avslutar Jan Blomqvist.

Bildtext:
Jonny Persson ser fram emot årets första Berättarkväll som skall hållas i Centrumcafeterian nu på torsdag kväll (27 augusti). Temat blir "Småföretag i Götene" och leds av Jonny Persson.