Tisdag 11 augusti 2015

Öppet Hus i Possiska Lancasterskolan Hällekis

På lördag den 15 aug. 2015 kl. 1400 öppnas den lilla skolan som ligger utmed truckvägen och nedre vägen mellan Hällekis samhälla och Hellekis säteri. Undervisningen där började där redan år 1832 vilket var tio år innan lagen om folkskolan trädde i kraft.

Hovfröken Louise Posse testamenterade år 1834 en större summa pengar, målet vara att ge barnen vid gården skolundervisning i en ny skola. Det dröjde dock många år efter hennes död år 1841 innan den nya skolan blev klar. Louise som varit i England och studerat Lancastermetoden som byggde på undervisning i stora klasser upp mot 80 elever och de äldre eleverna var mentorer till de yngre.

Den stora skolbyggnaden revs på 1960-talet och idag finns endast den äldsta skolbyggnaden samt fd. lärarbostaden kvar.

Den äldsta skolbyggnaden ägs sedan många år av Kinnekulle Hembygdsförening och som tradition brukar skolan öppnas en dag i augusti. Föreningen som har ett stort bildarkiv har naturligtvis många bilder från denna skola som spänner över lång tid från lång tid. Bildarkivet visas helgen den 17-18 oktober i Medeplana bygdegård, temat för året är "turismen på Kinnekulle".

Hembygdsföreningen hälsar alla nyfikna till den lilla skolan det kommer även att serveras kaffe med hembakat.

Text: Lena Brodin
Bild: Freddie Wendin