Söndag 9 augusti 2015

956 kulturföremål stulna i Sverige

Sensommaren utgör högsäsong för stölder av kulturföremål. Sedan januari 2010 har 956 kulturföremål stulits ur kyrkor, museer och hembygdsgårdar i landet. Det visar en sammanställning som Riksantikvarieämbetet gjort utifrån statistik från Brottsförebyggande rådet.

– Stölder av och illegal handel med kulturföremål är ett stort problem. Dessvärre är risken att åka fast liten. I de fall föremålen förs ut ur landet arbetar Riksantikvarieämbetet aktivt för att de ska återlämnas till sin rätta ägare. Men den här brottsligheten behöver även prioriteras högre globalt, säger Knut Weibull, överantikvarie.

Under sommaren har förekomsten av stölder ur kyrkor och museer uppmärksammats i media. Under de senaste fem åren har 956 föremål försvunnit ur kyrkor, hembygdsgårdar och museer i landet. Riksantikvarieämbetets granskning visar att sensommaren är högsäsong för stölderna. Nära 25 procent avstölderna de senaste två åren skedde i augusti och september.

Flest stulna föremål i Stockholms län

Statistiken visar att flest föremål har försvunnit i Stockholms län. Sedan 2010 har 224 föremål försvunnit från kyrkor, museer och hembygdsgårdar i Stockholms län. Minst drabbat av stölder är Jämtlands län där bara sju föremål försvunnit under samma period.

– I Sverige är det väldigt enkelt för alla ta del av och använda kulturavet. Det är positivt att kulturskatten visas upp och görs tillgänglig för besökare, men det gör också att risken för stölder ökar, säger Lars Amréus, riksantikvarie på Riksantikvarieämbetet.

De föremål som stjäls är framför allt lösa inventarier som silverljusstakar, ljuskronor, biblar, och målningar. Den medeltida kyrkliga konsten har ett högt andrahandsvärde i Europa och detta har lett till att ett flertal medeltida träskulpturer stulits från svenska kyrkor och museer under de senaste decennierna. Risken för stöld kan leda till att värdefulla föremål blir otillgängliga för allmänheten genom att de inte längre visas upp.

Det är inte ovanligt att stulna kulturföremål förs ut ur landet för att säljas. I de fall ett föremål från Sverige hittas och det inte går att hitta en förlikning med ägaren kan Riksantikvarieämbetet träda in och föra talan mot innehavaren.

Handeln med stulna kulturföremål omsätter stora summor världen över. Den rika kulturskatten i krigets Syrien och Irak har till stora delar förskingrats för att finansiera fortsatt krigföring i området. Unesco har upprättat röda listor på föremål som inte får köpas. Riksantikvarie Lars Amréus har skickat ut ett brev till svenska auktionshus för att uppmärksamma dem på att föremål kan ha förts ut ur andra länder olagligt för att säljas i Sverige.

Riksantikvarieämbetet samarbetar med bland andra Rikspolisstyrelsen, Tullverket och Svenska Unescorådet för att öka kunskapen och medvetenheten om den illegala handeln med kulturföremål.

Exempel på kulturarvsbrott

Under året har flera fall av kulturstölder uppmärksammats i Sverige. Nedan presenteras en kort sammanfattning av några fall:

Under 2004 uppdagades att en tidigare anställd på Kungliga biblioteket stulit ett 60 tal värdefulla böcker. Kungliga biblioteket nu återfått två böcker som påträffats i USA. Totalt har en handfull böcker återlämnats. Problemet med insiderstölder på bibliotek är globalt.

En spansk medborgare har utlämnats till Sverige misstänkt för att ligga bakom en lång rad stölder ur kyrkor i Sverige, däribland stölder av medeltida träfigurer ur Tidersrums kyrka 2010. Flera av föremålen har sedan varit till salu för stora summor på auktionssajter runt om i Europa. De medeltida figurerna från Tidersrums kyrka har kommit tillrätta, men många andra kulturskatter är på vift.

Pressmeddelande från: Riksantikvarieämbetet