Måndag 27 juli 2015

Götene på plats 48 på Vindkraftslistan

I Götene fanns det vid utgången av 2014, 30* vindkraftverk med en effekt om 35849 kilowatt (kW). Det placerar Götene på plats 48 på Vindkraftslistan, där Svensk Vindenergi rankar Sveriges samtliga 290 kommuner. Under 2014 togs inga ytterligare vindkraftverk i drift i Götene, och kommunen faller nio placeringar från plats 39 vid utgången av 2013.

Listan över kommuner med mest vindkraft (installerad effekt) toppas av Ockelbo, följt av Gotland och Laholm. Det fanns vid årsskiftet vindkraft i 175 kommuner, medan 115 kommuner ännu inte har någon vindkraft alls (anslutna till elcertifikat eller ursprungsgarantier). Totalt fanns det 2 961 vindkraftverk i Sverige vid utgången av 2014.

- Sverige har bland de bästa förutsättningarna i Europa för att producera förnybar el. Under första halvåret 2015 levererade vindkraften tack vare goda vindar el motsvarande 12 procent av elanvändningen i Sverige. Vindkraften pressar elpriset för svenska konsumenter samtidigt som elexporten leder till minskade klimatutsläpp i våra grannländer, säger Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi.

- Utifrån ett perspektiv om hållbar utveckling är det viktigt att nya vindkraftverk kan komma till i goda vindlägen och 2014 blev ett nytt rekordår av utbyggd effekt. Totalt ökade antalet vindkraftverk i Sverige med 321. Om inte goda vindlägen kan utnyttjas krävs fler vindkraftverk vilket skapar större intrång och högre kostnader för företag och hushåll, säger Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi.

Vindkraftslistan baseras på installerad effekt vindkraft i kommunerna. Flera faktorer såsom vindförhållanden, yta och befolkningstäthet och avgör hur mycket vindkraft som kan byggas i en viss kommun. Om vindkraften i Götene ställs i relation till kommunens totala yta inklusive sjö och hav så hamnar kommunen på plats 20.

Pressmeddelande från: Svensk Vindenergi