Tisdag 21 juli 2015

Nytt fartyg förstärker Göteborg-Frederikshavn

Med anledning av att Stena Jutlandica är tagen ur trafik för reparation åtminstone till och med den 2 augusti tidigarelägger Stena Line flytten av fartyget M/S Ask till linjen Göteborg-Frederikshavn. M/S Ask ett RoPax-fartyg, vilket innebär att hon kan ta ombord både passagerare och frakt, men betoningen ligger på frakt. Hon kommer inledningsvis att gå med en avgång om dagen från respektive hamn. Premiärturen planeras till klockan 21.00, lördagen den 25 juli, från Frederikshavn.

– Med M/S Ask på plats kan vi flytta ännu mer frakt från Stena Danica så att hon kan gå med fler passagerare och bilar. Att snabbt kunna flytta M/S Ask hit är en av fördelarna med Stena Lines stora och flexibla linjenät och fartygsflotta, säger Niclas Mårtensson, vice vd på Stena Line.

M/S Ask trafikerar idag Stena Lines linje mellan Travemünde i Tyskland och Liepaja i Lettland. Fartyget är sedan tidigare utsett att ersätta Stena Scanrail på linjen Göteborg-Frederikshavn under hösten. M/S Ask seglar nu under dansk flagg men kommer senare att gå under namnet Stena Gothica och under svensk flagg.

M/S Ask kommer inledningsvis att använda Stena Jutlandicas läge vid Masthuggskajen i Göteborg och läge 4 i Frederikshavn.

Fakta om fartyget:

M/S Ask är byggd 1982 i Italien och är något mindre än Stena Jutlandica, 171 x 20 meter, jämfört med 184,4 x 27,8 meter. Hennes totala kapacitet är 186 passagerare och cirka 100 lastbilar.

Pressmeddelande från: Stena Line