Torsdag 9 juli 2015

Demoskops väljarbarometer för juli - Ny toppnotering för Sverigedemokraterna

I Demoskop/Expressens väljarbarometer för juli backar allianspartierna till 38,7 procent (–3,1). De rödgröna partierna backar obetydligt och når sammanlagt 39,4 procent (–0,1). Därmed tappar allianspartierna den ledning som de haft de senaste två månaderna. De rödgröna partierna har nu ett marginellt försprång med 0,7 procentenheter.

För Socialdemokraterna noteras en nedgång till 25,5 procent (–0,4). Partiet fortsätter den nedåttrend som synts sedan den senaste toppnoteringen i januari. Under våren har partiet backat mer än 6 procentenheter, och ligger nu på en nivå som historiskt sett är mycket låg. Mycket av vårens nedåtkurva ser ut att kunna hänföras till förluster bland manliga väljare och medelinkomsttagare. Miljöpartiet går upp något till 7,1 procent (+0,3), medan Vänsterpartiet ligger kvar på oförändrade 6,8 procent (+/– 0,0).

På allianssidan tappar Moderaterna till 23,1 procent (–3,0), är vilket partiets lägsta nivå sedan riksdagsvalet och under valresultatet. Folkpartiet ligger kvar på 4,7 procent (+/– 0,0). Kristdemokraterna går upp något till 4,2 (+0,5) medan Centerpartiet tappar till 6,6 procent (–0,7).

Sverigedemokraterna ökar på nytt i mätningen till 18,7 procent (+3,0) vilket är den högsta notering partiet haft i väljarbarometern och den tredje gången i år som partiet når en ny högsta nivå. Partiet har under våren hämtat väljare från i första hand Moderaterna och Socialdemokraterna, där Moderaterna ser ut att vara det parti som gjort enskilt störst förluster till Sd, samtidigt som den socioekonomiska profilen på partiets väljare tycks ha jämnat ut sig något. Feministiskt initiativ ökar något till 2,4 (+0,5). Andelen osäkra uppgår till 11,9 procent (–1,1).

Demoskops väljarbarometer juli 2015

– När det första riksdagsåret efter valet nu är slut kan man konstatera att Sverigedemokraternas fortsatta uppgång utan jämförelse har blivit den största förändringsfaktorn i svensk politik. På bara en månad har partiet tagit in mer än halva avståndet till Moderaterna. Det är en dramatisk utveckling i opinionen.

– Sverigedemokraterna drar fördel av att deras kärnfråga ligger högt på väljarnas dagordning samtidigt som partiet varit ensamma om sin position. Bland övriga partier syns samtidigt tecken på ett nytt förhållningssätt, där man nu presenterar en delvis ny politik inom ett antal migrationsrelaterade frågor. Men än så länge syns inga tecken på att det gett någon opinionsvinst.

– Det logiska resultatet av Sverigedemokraternas uppgång är att det samlade stödet för de etablerade partierna blir svagare. För första gången har nu även det största blocket ett partistöd som understiger 40 procent. Den gamla blockpolitikens premisser förändras successivt.

Pressmeddelande från: Demoskop