Onsdag 8 juli 2015

Tre historiska kvinnor på Medeltidens värld

Med sina fyra pjäser om medeltiden och vår uråldriga historia har Leif Olsson skildrat Kinnekulle och vad som timat i bygden, alltifrån urminnes tider, via bronsåldern och fram till Birger Jarl. I Spelen "Sagan om Husaby", "Vägen till Husaby", "Spelet om Sigrid Storråda", och senast i "Balladen om Jarl Birger" har vi fått se gestalter ta liv, historiska personer som starkt präglat vår historia.

Den 25 juli, på arenan vid Medeltidens Värld, ger Riddarföreningen Infensus ett spännande program till förmån för Barncancerfonden. Då kommer Leif Olsson, med medlemmar ur Leifs Teater, att framföra scener om tre betydelsefulla kvinnor som har sina rötter i bygden: SIGRID STORRÅDA, kung Olof Skötkonungs dotter INGEGERD samt naturligtvis nu aktuella ELIN av Götene och Skövde. Detta sker på scenen på borgens västra sida.

Leif Olsson berättar:

Jag har följt historien om Medeltidens Värld allt sedan dess tillkomst, och vid flera tillfällen föreslagit kommunen att jag kunde sätta upp spel där, eller anordna en festival för historiska spel från hela landet. Detta gjorde jag innan det stora jippot Äventyrslandet tog över. Då tröttnade jag. Tyvärr har stormarna och virrvarret kring platsen varit så många att jag inte fått något riktigt svar på mina förslag. Riddarföreningen Infensus bjuder nu, den 25 juli, på sina talanger och sin ridkonst till förmån för detta behjärtansvärda ändamål, denna insamling. Då vill vi också bjuda på ett scenprogram, denna gång från scenen vid borgen. Där finns utmärkta åskådarplatser, som aldrig nämnts i sammanhanget, för minst 200 personer. Vi har varit där och provat akustiken och miljön. Publiken sitter i vindskydd, samt har solen i ryggen vid eftermiddagsföreställningar, vilket är två stora plus, man ser dessutom mycket bra, och akustiken är prima. Detta är den enda amfiteaterliknande scen i kommunen nu när det stora projektet med amfiteater på Kinnekulle inte blev av.

Tre stora kvinnor som betytt mycket för vår bygds historia: SIGRID STORRÅDA, INGEGERD från Husaby och vår egen SANKTA ELIN, gestaltas i vårt scenprogram.

Den hedniska Sigrid Storråda, mor till Olof Eriksson Skötkonung, finns med i tidigare spel. Som historisk person är hon anmoder till flera ätter i Europa. Kung Olofs dotter Ingegerd, gifte sig nämligen med den ryske storfursten Jaroslav den Vise, av Novgorod och Kiev, och fick en mängd barn. Allt är historiskt belagt. Sönerna gifte sig med furstedöttrar i Europa och flera nuvarande kungahus stammar således från Ingegerd och Jaroslav, och således också från Sigrid Storråda.Jag skriver just nu ett stort historiskt spel om Ingegerd, som i Ryssland kom att kallas IRINA, innan hon blev helgonförklarad och begravd i Kiev, som SANKTA ANNA. (En ikon med hennes bild finns i Husaby kyrka).Elin av Götene, vår martyr, vars öde de flesta känner, har också förekommit i flera spel. Senast i "VÄGEN TILL HUSABY" då hon spelades av Kinnekulledottern Eva-Lisa Bergenzaun. Den 25 juli gestaltas hon av Aino Ahlström.

På scenen vid borgen, och runt borgen finns alldeles utmärkta spelutrymmen, som bör utnyttjas. Några kanske tycker att det skulle vara omöjligt, med tanke på de känslor som vidrör platsen, men jag ser i stället tvärtom mycket stora möjligheter att göra något hedersamt, att få borgen och platsen att associeras med något positivt, med dramatik, musik, artister och verkliga äventyr. Jag har tidigare satt upp pjäser och ordnat konserter och evenemang i "omöjliga" miljöer, ruiner, utbrända kyrkor, fabrikslokaler, stenbrott, skogar, roddbåtar, byggplatser, med lyftkranar, och vid en sluss. Så spelplatsen borgen är en självklar utmaning att utnyttja. Om vårt eldprov, den 25 juli, utfaller väl, kommer jag under eftersommaren att försöka ge några andra program, just där. Vi hälsar alla välkomna den 25 juli, med generöst och varmt hjärta.

/Leif Olsson