Måndag 6 juli 2015


En cirka 250 meter lång tunnel har byggts med två separata rör genom Gerumsberget på världsarvsetappen

Motorväg genom hela Bohuslän

Idag invigde infrastrukturminister Anna Johansson motorvägsetappen E6 Världsarvet Tanum, och därmed är det motorväg hela vägen mellan Köpenhamn och Oslo, via Göteborg.

Den sju kilometer långa etappen genom världsarvet Tanum, var den sista på motorvägsbygget genom Bohuslän som startade för 60 år sedan.

Själva invigningsceremonin skedde vid den nya Rastplats Världsarv Tanum. Förutom infrastrukturministern medverkade även Trafikverkets tillförordnade generaldirektör Torbjörn Suneson, landshövdingen i Västra Götalands län Lars Bäckström och Liselotte Broberg som är kommunstyrelsens ordförande i Tanums kommun.

- E6 binder samman Oslo-, Göteborgs- och Öresundsregionerna. Stråket genom Bohuslän är betydelsefullt för både Sverige och Norge. Nu är det motorväg hela vägen och därför är det är en eftertraktad etapp som öppnas för trafik, säger Håkan Wennerström, regionchef i Trafikverket Region Väst.

Trafiken på sträckan är intensiv och ökande, inte minst sommartid då tillströmningen av turister gör att trafiken flerdubblas. Dålig kapacitet och standard på vägen har orsakat köer och olyckor. Nu förbättras trafiksäkerheten och framkomligheten både för privatbilister, kollektivtrafik och yrkestrafik. Att bygga motorväg i det vackra bohuslänska landskapet har inneburit många utmaningar. Branta berg och leriga dalar har krävt omfattande grundläggningsarbeten, bergskärningar och brobyggen. Samtidigt måste intrånget i naturen bli så litet som möjligt.

- Natur och kulturella värden gör att vi har fått gå fram med stor hänsyn när vi har planerat och byggt de olika etapperna, säger Håkan Wennerström.

Förutsättningarna för att bygga den sista etappen var mycket speciella. 1994 utsågs hällristningarna i Tanum till världsarv av UNESCO. Det komplicerade den pågående utbyggnaden av E6 eftersom den gamla sträckningen gick rakt genom världsarvet. I juni 2009 godkände regeringen en ny sträckning öster om befintliga E6.

- Det har varit en grannlaga uppgift att bygga motorväg i det berömda världsarvet Tanum och vi har givetvis tagit stor hänsyn till världsarvets unika värden, säger projektledaren Rune Andersson på Trafikverket.

Trafiken öppnades på sträckan under eftermiddagen strax efter invigningsceremonin.

Bakgrund E6 genom Bohuslän

Det gigantiska projektet att bygga ut E6 genom Bohuslän till motorväg är klart.

Det började för 60 år sedan, 1955, då dåvarande riksväg 2 byggdes om till motorväg till Kärra på Hisingen norr om Göteborg. Motorvägssträckan öppnade för trafik 1958. Senare samma år invigdes också fortsättningen upp till strax söder om Kungälv.

Trots starkt ökande biltrafik under 1960-talet dröjde det dock till 1968 innan sträckan
Genom Kungälv öppnade. Därefter följde Kungälv - Kode 1972 och Kode - Stora Höga 1974.

Det blev ett hela 17 år långt uppehåll i motorvägsutbyggnaden innan etappen
Stora Höga - Ljungskile invigdes 1991. Den etappen var en del av det så kallade Uddevallapaketet, som regeringen lanserade efter Uddevallavarvets nedläggning. Paketet innebar löfte om Volvofabrik till Uddevalla och en motorväg mellan Stora Höga och Ljungskile.

1994 öppnade den då omstridda sträckan Genom Ljungskile. En stark opinion hade här förordat en annan sträckning än den havsnära som valdes. Sedan följde Ljungskile - Lerbo 1995 och Lerbo - Torp, med landmärket Uddevallabron, år 2000.

Under 2000-talet har utbyggnaden fortsatt i norra Bohuslän, etapp för etapp, allt efter hur anslagen tilldelats. Avslutningen blev alltså den 7 kilometer långa sträckningen genom Världsarvet i Tanum som invigdes den 6 juli 2015.

Pressmeddelande från: Trafikverket