Torsdag 2 juli 2015

Trafikverket varnar för halka även sommartid

Efter en relativt kall inledning av sommaren kommer vi nu in i en period med högsommarväder, vilket kan öka risken för försämrat väggrepp.

När asfalten blir riktigt varm så ökar risken för att väggreppet kan försämras snabbt. Nybelagda vägar är i enstaka fall särskilt utsatta eftersom bindmedel kan tränga upp till ytan vid långvarigt höga temperaturer. Fenomenet kallas ofta "blödande asfalt" och kan medföra att vägbanan blir hal. Vägbanor och vägmarkeringar kan även bli mycket hala vid regn som kommer efter en längre period med uppehållsväder.

Vid kraftig nederbörd finns risk för vattenplaning och även vid lägre hastigheter kan fordonet bli svårt att manövrera.

Anpassa hastigheten och håll avståndet till framförvarande fordon är de viktigaste råden. Bromssträcka och styrförmåga är helt avgörande om det händer något oväntat.

Var alltså extra uppmärksam och kör försiktigt, håll avstånd och var utvilad.

Pressmeddelande från: Trafikverket