Fredag 26 juni 2015

Varsam restaurering av Läckö slottskyrka - Stoppar nötningen av tidens tand

Statens fastighetsverk (SFV) påbörjar i sommar en genomgripande men varsam restaurering av Läckö slottskyrka. Slitage och fukt har orsakat skador på putsen och på vissa inventarier. Konservering av väggar och tak samt av lösa inventarier som skulpturer, orgel och altaruppsats, står på åtgärdslistan. Senast kyrkan restaurerades genomgripande var på 1920-talet.

Slottskyrkan är en av Läckö slotts mest fascinerande historiska miljöer. Här finns konstnärlig utsmyckning som träskulpturer av lindträ i nischerna, en altaruppsats och predikstol gjorda 1666 av Hans Georg Rausch, målade bänkdörrar med allegoriska utsmyckningar och citat på latin, och en orgel tillverkad av Hans Horn 1668. Slottskyrkan innehåller flera stora tavlor målade av 1600-talskonstnärerna Nicklas Vallari, Wilhelm Hendricks och Johan Hammer.

Kyrkan visas dagligen sommartid för besökare förutom att det är en populär vigselkyrka. Nu behöver den restaureras. Det flitiga användandet av kyrkan och yttre faktorer som fukt och temperaturväxlingar har bland annat orsakat skador i putsen, gett flammiga väggar och korrosion i järndetaljerna. De tydligaste synliga skadorna finns framme vid koret, på predikstolen, altaret, orgeln och bakom greveläktaren. Man kan också se skador i nischerna, mellan fönstren, på tavlorna och på skulpturerna.

Stabilisera läget och hejda förfallet

SFV:s mål med restaureringen är att konserveringen ska stabilisera ytskikten, inte att slottskyrkan ska upplevas som ny.

- Vi vill att besökarna också fortsättningsvis ska få uppleva känslan av ett gammalt kyrkorum med högklassiga inventarier och utsmyckningar, men vi vill undvika att slitaget övergår till förfall, säger Samuel Jansson, fastighetsförvaltare vid Statens fastighetsverk.

I detta skede har Statens fastighetsverk precis upphandlat konservatorer. Uppdraget består av många olika delar och är komplext på flera sätt.

- Genom att det är ett så stort och mångfacetterat arbete har vi delat upp det i tre delar, säger Hélène Hanes, kulturarvsspecialist på Statens fastighetsverk. Fördelen med det är att vi slipper stänga kyrkan under hela den treåriga renoveringsperioden, förutom att det ger oss möjlighet att följa upp åtgärderna mellan säsongerna.

Projektet ska vara klart 2017 och beräknas kosta 5,7 miljoner kronor.

Bakgrund

Slottskyrkan är uppförd 1655-1668 på uppdrag av Magnus Gabriel De la Gardie som hade ärvt slottet av sin far Jakob De la Gardie. Troligen hjälpte arkitekten Jean de la Vallée greve Magnus de la Gardie med ritningarna under tiden han också höll på med kyrkan på Jakobsdal (idag Ulriksdal) utanför Stockholm. Flera delar av interiörerna till Läckö slottskyrka gjordes också där och fraktades till Läckö.

Tidplan för restaureringen

Under den första etappen, som äger rum mellan juni-november 2015, arbetar SFV med tak och väggar. Under denna etapp täcker vi även föremål och inventarier i kyrkorummet för att skydda dem. Figurer som står i fönsternischerna flyttas till ett annat utrymme på slottet för förvaring. På grund av dessa omfattande arbeten hålls kyrkan stängd.

Den andra etappen genomförs i två omgångar under 2016. I april-maj arbetar vi med att konservera figurerna och dubbeltavlorna medan vi under september-oktober arbetar med predikstol, altaruppsats och orgelfasad. Konserveringen av figurerna kommer att ske i annat utrymme på slottet. Slottskyrkan kommer att hållas öppen under högsäsong 2016.

Den tredje och sista etappen genomförs i april-maj 2017 och omfattar övriga inventarier, läktare och bänkkvarter. Slottskyrkan beräknas att hållas öppen sommaren 2017.

Pressmeddelande från: Statens fastighetsverk (SFV)