Tisdag 16 juni 2015

Skaraborgs tingsrätt beslut idag angående mordet i Blomberg

2015/06/16 19:45 35-årig man

Skaraborgs tingsrätt har idag den 16 juni 2015 beslutat att häkta en 35-årig man, på sannolika skäl misstänkt för delaktighet i mord Blomberg, Götene kommun.

Tingsrätten har denna dag meddelat följande beslut

Den misstänkte har häktats såsom på sannolika skäl misstänkt för delaktighet i mord någon gång mellan den 7-12 juni 2015 i Blomberg, Götene kommun.

Det finns risk för att den misstänkte avviker eller på något annat sätt undandrar sig lagföring eller straff.

Det finns risk för att den misstänkte genom att undanröja bevis eller på något annat sätt försvårar sakens utredning.

Det finns risk för att den misstänkte fortsätter sin brottsliga verksamhet.

För brottet är inte föreskrivet lindrigare straff än två års fängelse och det är inte uppenbart att skäl för häktning saknas.

Åklagarens begäran om tillstånd enligt 24 kap 5 a § rättegångsbalken att meddela restriktioner har bifallits.

Tingsrätten har även beslutat om yppandeförbud jämlikt 5 kap 4 § rättegångsbalken avseende närvarande personer vid häktningsförhandling bakom stängda dörrar, se protokoll.

Åtal ska väckas senast den 30 juni 2015, kl. 11.00.


2015/06/16 17:50
Häktningsförhandlingarna är ca två timmar försenade, näst på tur är den äldre brodern som verkar vara den som misstänks för mordet på Lisa Holm.

2015/06/16 17:50 34-årig kvinna

Skaraborgs tingsrätt har idag den 16 juni 2015 beslutat att häkta en 34-årig kvinna, skäligen misstänkt för skyddande av brottsling, grovt brott Blomberg, Götene kommun.

Tingsrätten har denna dag meddelat följande beslut:

Den misstänkta har häktats såsom skäligen misstänkt för skyddande av brottsling, grovt brott, någon gång mellan den 7-12 juni 2015 i Blomberg, Götene kommun.

Det finns risk för att den misstänkta avviker eller på något annat sätt undandrar sig lagföring eller straff.

Det finns risk för att den misstänkta genom att undanröja bevis eller på något annat sätt försvårar sakens utredning

Det är av synnerlig vikt att den misstänkta tas i förvar för ytterligare utredning av brottet.

Tingsrätten erinrar om att åklagaren enligt 24 kap 19 § rättegångsbalken ska anmäla till rätten så snart åklagaren anser att det finns sannolika skäl att den misstänkta har begått brottet. Ny häktningsförhandling måste dock hållas senast inom en vecka från idag.

Åklagarens begäran om tillstånd enligt 24 kap 5 a § rättegångsbalken att meddela restriktioner har bifallits.

Tingsrätten har även beslutat om yppandeförbud jämlikt 5 kap 4 § rättegångsbalken avseende närvarande personer vid häktningsförhandling bakom stängda dörrar, se protokoll.

2015/06/16 16:33
Den äldre brodern, en 34-årig litauisk medborgare, är nu på väg till tingsrätten. Tingsrättens beslut om den 34-åriga kvinnan bör snart vara klart.

2015/06/16 16:08 31-årig man

Skaraborgs tingsrätt har idag den 16 juni 2015 beslutat att häkta en 31-årig man, på sannolika skäl misstänkt för delaktighet i mord Blomberg, Götene kommun.

Den misstänkte 31-åringen har häktats såsom på sannolika skäl misstänkt för delaktighet i mord någon gång mellan den 7-12 juni 2015 i Blomberg, Götene kommun.

Det finns risk för att den misstänkte avviker eller på något annat sätt undandrar sig lagföring eller straff.

Det finns risk för att den misstänkte genom att undanröja bevis eller på något annat sätt försvårar sakens utredning.

Det finns risk för att den misstänkte fortsätter sin brottsliga verksamhet.

För brottet är inte föreskrivet lindrigare straff än två års fängelse och det är inte uppenbart att skäl för häktning saknas.

Åklagarens begäran om tillstånd enligt 24 kap 5 a § rättegångsbalken att meddela restriktioner har bifallits.

Tingsrätten har även beslutat om yppandeförbud jämlikt 5 kap 4 § rättegångsbalken avseende närvarande personer vid häktningsförhandling bakom stängda dörrar, se protokoll.

Åtal ska väckas senast den 30 juni 2015, kl. 11.00.