Tisdag 9 juni 2015

Biosfärområdet får miniambassadörer i Sjötorp

Torsdagen 11 juni utnämns en grupp sexåringar till Miniambassadörer för Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle. Det är barn från Sjötorps förskola som under våren och försommaren träffats och under Biosfärambassadör Birgitta Svenssons ledning lärt sig mer om sin närmiljö, hållbar utveckling och biosfärområdet. På torsdagen är det dags för diplomutdelning och barnen utses då till Miniambassadörer för biosfärområdet.

Miniambassadörsprogrammet, som tillkommit på initiativ av några av Biosfärområdets Biosfärambassadörer, är ett sätt att skapa kunskap och medvetenhet om hållbarhetsfrågor på ett tidigt stadium. Det har tidigare funnits i Lidköpings- och Kinnekulletrakten och nu görs en satsning på att utöka så att även förskolor i Mariestads kommun omfattas. Biosfärambassadör Birgitta Svensson, har ordnat utbildningssatsningen i Sjötorp i samverkan med ortens förskola. Lennart Bergquist, ordförande för Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle, välkomnar initiativet: ”- Vill vi ha ett ordentligt genomslag för hållbarhetsfrågor måste vi involvera barnen. Miniambassadörsprogrammet är ett föredömligt sätt att göra det på.”

Under träffarna har barnen fått möjlighet att upptäcka olika växter och djur i och kring Vänern, lära sig om vattnets kretslopp (följt bäcken och dess utlopp i Vänern, besökt reningsverket) lite om Sjötorps historia med varv och sågverk och begreppet biosfär och vårt biosfärsområde.

Kunskaper och idéer tar barnen sedan med tillbaka till sina kamrater på förskolan och kanske även till sina familjer. Syftet är också att förskolans pedagoger tar tillvara på det som väcker barnens intresse för att sedan fördjupa på hemmaplan.

Pressmeddelande från: Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle