Tisdag 2 juni 2015

Bidraget till stiftelsen Läckö slott ökas med en miljon per år

Regionstyrelsen beslutade att öka det årliga bidraget till Stiftelsen Läckö slott med en miljon kronor. Västra Götalandsregionen vill med pengarna garantera den fortsatta utvecklingen av stiftelsens arbete för att bland annat i högre utsträckning också kunna attrahera internationella besökare. Besöken på Läckö slott har ökat sedan 2013 då naturrum Vänerskärgården – Victoriahuset invigdes.

Höjningen av Västra Götalandsregionens bidrag är en del i en överenskommelse med de andra bidragsgivarna om att öka bidragen till stiftelsen. I dag ger Västra Götalandsregionens drygt 7,5 miljoner kronor per år i bidrag till verksamheten. Övriga bidragsgivare och stiftare är Lidköpingskommun och Sparbanken Lidköping.

Pressmeddelande från: Västra Götalandsregionen