Måndag 1 juni 2015

Projekt Överbyggnad i Varnhem är påbörjat

Oklarheterna runt hur man skulle kunna säkra stenkyrkoruinen i Varnhem har varit flera. Men idag var det dags för byggstartmöte för Projekt Överbyggnad i Varnhem. Ett arkeologiskt skydd över Sveriges äldsta kyrkorum ska byggas i Varnhem. Det är arkitekten Magnus Silfverhielm, från AIX arkitekter som ritat överbyggnaden.

Bakgrund

Åren 2005-2008 genomförde Västergötlands museum arkeologiska utgrävningar i Varnhem. Resultaten av dessa var sensationella. Man hittade Sveriges kanske äldsta kyrkorum och man fick tydliga belägg för att Västergötland kristnades redan på 900-talet, dvs. en eller ett par generationer innan kung Olof Skötkonung lät döpa sig i källan i Husaby. Efter utgrävningarna fylldes utgrävningsplatsen med 240 kubikmeter lecakulor för att skydda murarna. Detta var inte någon långsiktig lösning men godtogs av Länsstyrelsen. Det var behov för att utreda möjligheten till att finansiera en överbyggnad med tanke på allmänhetens stora intresse för Varnhem.

Ett projektarbete påbörjades 2007 med syfte att stärka besöksnäringen i Skaraborg. Projektet finansierades och leddes av Västsvenska Turistrådet. Arbetet ledde till idéer över där man såg möjligheterna kring tätorten Varnhem som ett attraktivt och unikt besöksmål alla årstider. Den gamla kyrkan uppe på kullen, stenkyrkoruinen, blev en vital del i detta arbete. Men även förstärkning av odlingslandskapet med djur- och trädsgårdskultur samt vandringsleder.

Finansiering

En arbetsgrupp bestående av representanter från Länsstyrelsen i Västra Götaland, Västergötlands Museum, Skara Kommun och Varnhems Församling har under 1,5 år arbetat med att säkra finansieringen till byggnationen av ett arkeologiskt skydd. Nu är det klart att Skara Pastorat fått medel från Grevilli Fond, 100 000 kr, Sparbankstiftelsen i Skaraborg, 3 MK, Västra Götalandsregionen 3 MK, Sparbankstiftelsen Lidköping, 1 MK, och Länsstyrelsen i Västra Götaland 2,5 MK. Den totala projektbudgeten är på 9,6 MK. Därtill finns en privat donation på 500 000 som framför allt kommer att användas för utställning och information inne i överbyggnaden.

Projektering

Byggnaden som ska uppföras är konstruerad av limträbalkar som bildar en liksidig triangel i sitt tvärsnitt, en takstol. Takstolarna är placerade på horisontella syllar av limträ som vilar på ett antal pelare i marken. Byggnadens lutande väggar är invändigt täckta av trätjärade brädor som stabiliserar konstruktionen mellan högbenen av limträ. I rummet över grunden är golvet i stora delar öppet för att kunna se murverket av kalksten. Även en tidig grav från mitten av 1000-talet, Katas grav, kommer att kunna ses genom en glasad del av golvet. Ett genombrott i kalkstenmuren synliggör snittet av grundmur samt ger tillträde i stenkällaren. Golvet i källaren får en enkel brädtäckning över jorden. En eldriven hissplattform med glasade väggar installeras mellan källare och överbyggnad. Överbyggnaden som gränslar över ruingrund och grav är 12 meter bred, 20 meter lång samt 12 meter hög. Byggnaden är ouppvärmd.

Pressmeddelande från: Skara kommun