Måndag 1 juni 2015

Nu är det klart - Biltema till Lidköping

Efter många turer fram och tillbaka ser det nu ut som om det är klart med att Biltema kommer att bygga en ny butik i Lidköping. Placeringen blir där nuvarande MC-Konsult ligger vid Skararondellen.

Infart till Biltemas butik kommer att bli från 44:an och byggnaden kommer troligtvis att bli i storlek mellan 7500 och 6500 kvadratmeter med 20 till 30 anställda. Med tanke på ny detaljplan mm så lär det troligen ta ca ett år innan byggnationen kan komma igång.

Biltema kommer att ligga precis där MC-Konsult ligger idag så därför kommer MC-Konsult att bygga ny butik, ännu oklart var.