Söndag 31 maj 2015

Arbetsförmedlingen besökte "Företagarnas Frukost" på fredagsmorgonen

Arbetsförmedlingen och Företagarna har inlett ett samarbete under namnet JOBBSÖKARNA. Alexandra Norlander Tornberg från Skövde, som leder detta projekt kunde tillsammans med Sofia Larsson och Kjell Jansberger från arbetsförmedlingen i Skara berätta och informera ett femtontal företagare om vad detta projekt JOBBSÖKARNA går ut på.

En stor del av jobbtillväxten skapas i de små och medelstora företagen, 2013 startade Företagarna och Arbetsförmedlingen ett gemensamt projekt "JOBBSÖKARNA" syftet med projektet är att tillsammans skapa erfarenheter som kan utveckla och förbättra. Enligt de erfarenheter som gjorts under projektet framgår tydligt att många små företag har svårt att få tid till rekrytering och inte känner till de möjligheter som finns. Många frågor handlar också om själva anställningen och de regler man har att följa.

Då JOBBSÖKARNA har varit ett lyckat projekt har det växt över hela Sverige och ingår i Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet numer. Många frågor ställdes denna intressanta morgon och man räknar med att göra en uppföljning till hösten. Hur har det gått? Blev det några nya jobb?

/ Olle Johanson