Lördag 30 maj 2015

Nu får även 184:an fartkameror

Väg 184 mellan Lidköping och Skara kommer framöver att få sina allra första fartkameror, sex stycken kommer att sättas upp på denna sträcka.

Totalt kommer Trafikverket att sätta upp 287 nya fartkameror runt om i landet, idag finns det ca 1200 fartkameror men med de nya som sätts upp i år och kommande år så hamnar man på runt 1800 kameror, målet till 2020 är 2000 fartkameror i landet.

Enligt Trafikverket genererar trafiksäkerhetskamerorna, som de egentligen heter, en hastighetssänkning på mellan 5 till 7 km/tim och sänker dödsolyckorna med runt 40 procent.