Tisdag 26 maj 2015

Årets Biosfärstipendiat utsedd!

Föredömligt helhetstänk kring hållbarhetsfrågor uppmärksammas

Styrelsen för biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle har utsett Föräldrakooperativet Kullebarn till årets Biosfärstipendiat.

Föräldrakooperativet Kullebarn uppfyller väl kriterierna för Biosfärstipendiet med följande motivering:

”På ett genomtänkt vis, och med ett helhetstänkande som grund, lyfter Föräldrakooperativet Kullebarn centrala hållbarhetsfrågor. En klok pedagogik av detta slag grundar för att barnen får ett naturligt förhållningssätt till sitt närområde och en god förståelse för hållbarhet och vilka möjligheter det finns att bedriva utveckling som sker inom planetens gränser. Ett sant föredöme!”

Bakgrund

Biosfärstipendiet delas årligen ut till någon som på ett påtagligt positivt sätt bidragit till Biosfärområdets hållbara utveckling.

Pressmeddelande från: Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle