Fredag 22 maj 2015

Motormännen startar nu årets säkerhetsgranskning av våra vägar

Idag den 22:a maj rullas 12 stycken Volvo V 40 D2 ut som årets vägombudsbilar. Det är startskottet för årets mest omfattande trafiksäkerhetsarbete. Från 22:e maj till 23:e september kommer 18 stycken vägombud vara ute på våra vägar från Malmö i söder till Luleå i norr. Målet är att mer än 10 000 mil väg ska granskas och analyseras.

– Vägombudens uppgift är att undersöka våra vägar och påtala fel och brister som måste åtgärdas. Vägombuden kontaktar ansvariga tjänstemän hos Trafikverket och kommunerna och lämnar rapporter om trafikfarliga vägar, rapporter som sedan följs upp. Det kan vara allt ifrån farliga sidoområden utmed våra vägar till att skyltningen är undermålig, säger Fredrik Daveby, vd på Motormännen.

Precis som förra året kommer vägombudsbilarna att vara försedda med ett instrument som heter Roadroid. Det är en gps-app som mäter potthål, sprickor och andra ojämnheter i vägbanan. Dessa uppgifter samlas i en databas och analyseras. Motormännen kommer att redovisa sammanställningen och peka ut var de sämsta vägarna i Sverige finns.

– Förra året mätte vägombuden nästan 10 000 mil av det statliga vägnätet. 3,4 procent av de undersökta vägarna fick underkänt, vilket innebar att kvalitén var så låg att det var obehagligt att trafikera dessa vägar. Nu 2015 kommer vi att kunna jämföra resultat med 2014 och se om vägarna är bättre eller sämre. Något som kommet att bli mycket spännande, säger Fredrik Daveby.

Vägombudsverksamheten bedrivs av förtroendevalda från Motormännens klubbverksamhet. Vägombuden kommer att åka runt i landet och medverka på diverse sommarevent. De kommer även att inspekteras rastplatser, och varje enskild rastplats kommer att granskas vid minst två olika tillfällen. Under vecka 24 kommer sedan länens bästa rastplats presenteras.

– Vi har som tradition att utse länens bästa rastplatser och det är populärt att få utmärkelsen. Vi gör det för att förbättra trafiksäkerheten då bra rastplatser inbjuder till nödvändiga stopp för vila och rekreation. Trötthet vid ratten är en vanlig olycksfaktor, nästan att jämföra med olyckor relaterade till alkohol, avslutar Fredrik Daveby.

Sponsorer till vägombudsverksamheten 2015 är Hertz, Assistanskåren och Mymoney.

Pressmeddelande från: Motormännen