Torsdag 21 maj 2015

På väg till Medelhavet

Kustbevakningens fartyg KBV 001 Poseidon länade igår hemmahamnen Göteborg. Om tio dagar beräknas fartyget nå Medelhavet för att den 1 juni inleda sitt arbete i Frontex Operation Triton.

Uppdraget går ut på att vara ett stöd åt Italien, som under lång tid upplevt ett högt tryck mot sin gräns. Många människor på flykt har offrat sina liv på havet, vilket i praktiken innebär att gränsövervakningen i del flesta fall övergår i sjöräddning. KBV 001 för med sig utrustning för att kunna ta hand om många människor ombord och tryggt och säkert föra dem till fast mark.

Kustbevakningen har tidigare deltagit med flyg i Medelhavet. Flyget har förmågan att kunna söka av stora havsområden och på långa avstånd upptäcka små båtar som har behov av hjälp. På så sätt kan fartyg ta sig till platsen i tid, innan olyckan är ett faktum. Det är också vad Kustbevakningens fartyg nu ska göra: att ta hand om människor i nöd ombord.

Uppdraget för KBV 001 sträcker sig fram till 31 augusti. En period för flyget att delta i Operation Triton är under förhandling.

Pressmeddelande från: Kustbevakningen