Måndag 11 maj 2015

Premiär för nya Skövdefilmen

Under ett helt år har filmproducenten Jan-Olof Fritze och hans team på uppdrag av Next Skövde varit på plats i Skövde vid ett 35-tal olika tillfällen för att fånga olika sidor av vår vackra stad. Sommar som vinter, fest och vardag. Filmen speglar Skövde och stadens atmosfär genom människor, såväl Skövdebor som besökare. Filmens producent Jan-Olof Fritze säger – Skövdes landmärke är människorna som lever här, de skapar en väldigt positiv atmosfär som vi mött under våra många besök här.

Filmen förmedlar en känsla av genuina, positiva och tillmötesgående människor. Högskolan i Skövde med sin framgångsrika dataspelsutbildning, stadens framgångsrika företag, våra aktiva föreningar, mat, boende, shopping och evenemang. Billingens rika friluftsliv och Sveriges vackraste väg Vallevägen är exempel på några av de miljöer som finns med.

Syftet med filmen är att skapa nyfikenhet och ökat intresse för Skövde. Vi har saknat den bas som är nödvändig för att kunna kommunicera på ett modernt sätt och vi har dessutom saknat ett bra bildmaterial. Nu har vi byggt upp ett antal moderna kommunikationsplattformar som gör att vi kan kommunicera med olika målgrupper i sociala medier, på hemsidor och andra digitala kanaler säger Claes Bjerkne, ordförande i Next Skövde under de senaste två åren. Filmen kan nu användas brett för att lyfta Skövde och Skaraborg i en rad olika sammanhang. Det handlar om att försöka bygga en känsla och kommunicera den känslan med bilder och rörligt material. Vi måste själva vara stolta. Det är människor som bygger städer och regioner. Människorna är själen i en stad och utan dem är platsen ingenting, menar Claes.

- Alla Skövde kommuns förvaltningar och bolag skall kunna arbeta med filmen i sina verksamheter. Högskolan kommer kunna använda den såväl för att locka nya studenter som ny personal. Våra företag och andra viktiga aktörer som t ex Försvarsmakten eller Skaraborgs Sjukhus kommer också ha möjlighet att jobba med filmen när de i olika sammanhang har behov av att kommunicera Skövde

Kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson tycker att filmen är ett viktigt steg när det gäller att bygga lokal stolthet och nationell kännedom. Besöksnäringen kommer i framtiden ha en stor betydelse för Skövdes utveckling, därför är det viktigt att fler får upp ögonen för vad Skövde har att erbjuda.

- Filmen visar vilken palett av upplevelser som finns i Skövde och i Skaraborg! Jag hoppas och tror att filmen gör att man som Skövdebo känner sig stolt över vår fantastiska stad. Det är människorna här i Skövde som gör skillnad, vilket filmen verkligen lyckas med att förmedla, tycker både Katarina och Claes.

Många kända svenska profiler figurerar i filmen, bland annat Robert Gustafsson och Jessica Andersson.

­Filmen kommer bland annat att finnas tillgänglig på sociala medier som YouTube och Facebook samt på www.upplevskovde.se och skovde.com

Pressmeddelande från: Next Skövde