Tisdag 5 maj 2015

Fler kvinnor söker till dataspelsutbildningarna i Skövde

Över 40 procent av de som söker en dataspelsutbildning i Sverige inför hösten 2015 söker sig till Högskolan i Skövde – och antalet kvinnor som söker till spelutbildningarna i Skövde har ökat med över 50 procent jämfört med förra året.

42,2 procent av alla som sökt en dataspelsutbildning i första hand har valt något av programmen inom dataspelsutveckling vid Högskolan i Skövde. Statistiken visar också att 47,4 procent av alla kvinnor som sökt en spelutbildning i första hand har sökt till någon av spelutbildningarna i Skövde.

Antalet tjejer som söker till spelutbildningar har alltså ökat generellt i Sverige, men Högskolan i Skövde står för den största ökningen nationellt och visar på en ökning om drygt 50 % av kvinnliga förstahandssökande i jämförelse med förra året. Detta kan jämföras med ökningen för övriga lärosäten i Sverige som ökar med 4,5 procent.

– Det känns väldigt roligt att våra dataspelsutbildningar lockar så många studenter ur ett nationellt perspektiv, och i synnerhet känns det positivt att kvinnliga studenter söker sig till oss. Det är alltså inte bara så att vi plockar andelar från de andra lärosätena, vi attraherar tjejer som vill skapa spel. Vi har satsat stort på jämställdhet och kvinnors arbetssituation i branschen med vårt nätverk DONNA och det verkar ha gett resultat, säger Jenny Brusk vid Högskolan i Skövde.

Trots att antalet sökande till dataspelsutbildningarna i landet är princip samma som förra året, så ökar dataspelsutbildningarna vid Högskolan i Skövde sin andel med 5 procent (totalt antal sökande) respektive 6,5 procent (förstahandssökande), vilket innebär att det sker en förflyttning av sökande från de andra lärosätena till Högskolan i Skövde.

DONNA
Nätverket DONNA grundades 2011 vid dataspelsutbildningarna på Högskolan i Skövde, med målet att inspirera fler kvinnor att bli spelutvecklare. Därtill arbetar DONNA med frågor kring jämställdhet inom dataspelsbranschen, exempelvis kvinnors arbetssituation i branschen, men även hur man kan arbeta med inkluderande speldesign för att skapa spel för fler målgrupper.

Dataspelsutveckling vid Högskolan i Skövde
Utbildningarna i dataspelsutveckling vid Högskolan i Skövde har omkring 500 studenter fördelade på fem olika kandidatprogram: design, Game Writing, grafik, programmering och ljud/musik. Därtill finns två magisterutbildningar inom spelområdet. Utbildningarna samarbetar även med spelinkubatorn vid Gothia Science Park, som är specialiserad på att hjälpa nya spelföretag att starta och växa.

Dataspel i Almedalen
Jenny Brusk kommer att vara en av paneldeltagarna under Almedalsveckan på seminariet ”Dataspelsbranschen - en värld utan kvinnor?”. Seminariet äger rum den 29 juni på Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2.

Pressmeddelande från: Högskolan i Skövde