Tisdag 5 maj 2015

2014 blev ett nytt rekordår för Jula

Omsättningen landade på 5,4 miljarder SEK (4,9 miljarder SEK 2013) och resultatet (efter finansnetto) blev 568 miljoner SEK (515 miljoner SEK 2013).

– 2014 var ett omvälvande år på många sätt. Med bra lönsamhet har vi goda förutsättningar att fortsätta utvecklas. Vinsten för 2014 ligger kvar inom koncernen. Vi kommer att göra stora investeringar i verksamheten för att utveckla företaget och skapa nya intressanta arbetstillfällen. Alla våra medarbetare gör ett fantastiskt arbete varje dag med kunden i fokus. Det känns bra att de får del i framgången genom våra bonusprogram, säger Karl-Johan Blank, ägare och koncernchef.

Totalt delades 44 miljoner SEK av vinsten ut till Julas medarbetare.

- Under 2015 kommer vi öppna nya varuhus på våra tre marknader och utveckla varumärket och konceptet ytterligare. Som de flesta andra handelsföretag så ser vi stora utmaningar med den urstarka dollarn som påverkar inköpspriserna kraftigt under 2015. Vi ser ökad konkurrens och pressade marginaler på marknaden där kampen om kunden är stenhård, fortsätter Karl-Johan.

– Under 2014 genomförde vi flera stora övergripande strukturella förändringar som exempelvis ny koncernstruktur och nytt affärssystem. Under året byggde vi även ut centrallagret, lanserade en helt ny webbplattform och öppnade tio nya varuhus. Resultatet påverkades positivt under året av en låg dollarkurs. Dessutom gav de nya K3-reglerna ett extra tillskott under 2014. Det hade givetvis inte gått utan det stora arbete som alla våra medarbetare lägger ner varje dag, stort tack till alla, säger Joachim Frykberg, VD Jula AB.

Pressmeddelande från: Jula AB