Tisdag 5 maj 2015


På maj månads Företagslunch talade från vänster Andreas Gustafsson Götenehus, Marianne Nilsson Kinnekulle Mäklartjänst och Fredrik Johansson NyföretagarCentrum

Välbesök Företagslunch

Det kom 40 lunchgäster till maj månads Företagslunch på Kinnekullegården.

Juliane Thorin som är kommunutvecklare rapporterade att Vårrundan Kinnekulle hade rekordmånga besökare i år. Uppskattningen är att omkring tjugo tusen besökare var på Kinnekulle den första helg i maj, som traditionsenligt är Vårrunda-helg.

Som en övergång till nästa programpunkt, presentation av Götenehus, inflikade Näringslivsföreningens ordförande Eva Maria Friberg att det säkert bland besökarna på Vårrundan finns flera som funderar på att flytta till den underbara Kinnekullebygden och att några säkert också vill bygga nytt hus.

Andreas Gustafsson från Götenehus började med att presentera företagets långa och intressanta historia. Nästa år 2016 är det 85 år sedan företaget började tillverka hus. Götenehus har två huvudgrenar. Styckehus och Projektutveckling. Katalogen för styckehus omfattar över 60 olika villor med modern arkitektur under varumärket Götenehus. Fritidshusen, som också tillverkas i Götene, säljs under varumärket VärsåsVillan. Inom projektutveckling finns grupphus, radhus, kedjehus, lägenheter och äldreboende. Företaget har ett 20-tal kontor i Sverige. Det är stor skillnad på kundernas önskemål i olika delar av landet och det också är stora skillnader i priserna på färdiga hus. Ett hus som i Skaraborg kostar under tre miljoner kan kosta över sex miljoner i Täby beroende på att marken är dyrare. Eget ägande av nybyggda hus minskar och börjar bli lyx i storstadsregionerna. Samtidigt ökar andelen bostadsrätter. Götenehus sneglar även på flerbostadshus eftersom det byggs alldeles för få lägenheter. Behovet är cirka 40 000 lägenheter per år. Det är stort behov av hyresrätter men svårt att få finansiering. Orsaker till att det byggs för lite är bland annat bolånetak, långa ledtider för detaljplaner, höga kostnader på grund av byggregler och brist på detaljplanerad mark. Amorteringskravet är skjutet på framtiden men utgör ett framtida hot. Götenehus har också åt Riksbyggen byggt fyra äldreboenden helt i trä i Götene, Källby, Skara och Munkfors. Företaget har för närvarande cirka 150 anställda och omsätter cirka 600 miljoner kronor.

Marianne Nilsson från Kinnekulle Mäklartjänst fortsatte med att tala om den lokala fastighetsmarknaden. Hon berättar att det i Götene kommun är en stabil och trygg bostadsmarknad. Positivt för kommunen är en stark arbetsmarknad och en förmånlig prisnivå på hus i Götene kommun jämfört med Lidköping och Skara. Viktigt för yngre familjer som flyttar till Götene kommun är tillgången till daghem, skolor, butiker och goda förbindelser för pendling. Närheten till naturen lockar inflyttare i alla åldrar till Lundsbrunn, Källby, Hällekis och Kinnekullebygden. Marianne ser positivt på framtiden och har erfarenheten att alla hus som läggs ut till försäljning hittar köpare. Marianne startade Kinnekulle Mäklartjänst sitt företag för 17 år sedan och berättade efter lunchen att hon då hade hjälp av en nyföretagarrådgivare.

Som sista programpunkt presenterade sig Fredrik Johansson som är ny rådgivare på NyföretagarCentrum i Götene. Han berättade att alla som funderar på att starta företag i Götene kan få kostnadsfri och konfidentiell nyföretagarrådgivning. Det räcker med att man har en idé. Man kan därefter få personlig och professionell rådgivning i tre år. Nästa informationsträff för intresserade nyföretagare är på kvällen den 20 maj i Centrumhuset i Götene. Fredrik passar också på att tacka alla de etablerade företag som sponsrar NyföretagarCentrum och på så sätt bidrar till att det finns gratis nyföretagarrådgivning i Götene kommun.