Torsdag 30 april 2015

Lindrigaste isvintern genom tiderna

Lagom till vårens ankomst tog årets isvinter slut. Den började sent, slutade tidigt och ledde till ovanligt få isbrytarinsatser.
– Det är den lindrigaste vi har haft någonsin, säger Ulf Gullne på Sjöfartsverkets isbrytarledning.

En tidig isvinter startar isbrytningen i slutet av november, en normal i mitten av december och en sen i januari. Årets säsong kom igång 13 januari och slutade 30 april när Ymer som sista svenska isbrytare avslutade sin verksamhet. Vanligtvis pågår isbrytningen ytterligare någon eller ett par veckor.

– Det finns fortfarande lite is längst upp i norr men den isen har våra finska vänner lovat att ta hand om. Det har aldrig varit ett så tidigt avslut, konstaterar Ulf Gullne på Sjöfartsverkets isbrytarledning.

När man summerar årets isvinter framkommer det att den har varit extrem på flera sätt. Även isutbredningen har varit ovanligt liten.

– Isvintern kom igång väldigt sent. Det blev vinter i januari, men sydliga vindar gjorde att isen pressades upp i norra Bottenviken. Normalt är hela Bottenviken istäckt. Så var det inte i år, säger Ulf Gullne.

Det har aldrig varit så lite is i Östersjön som i år, troligtvis inte ens under de milda perioderna under 1730- och 1930-talet.

Sjöfartsverket har assisterat 132 handelsfartyg och bogserat elva av dessa. Det går att jämföra med stränga vintrar när antalet assistanser kan vara uppemot 6 000.

De stora skillnaderna i väderförhållanden gör att arbetet med att planera isbrytarverksamheten är väldigt varierat.

– Det är spännande. Man vet aldrig vad som händer, säger Johny Lindvall på Sjöfartsverkets isbrytarledning.

– Visst har det varit lite långtråkigt i år, men tjusningen är att man aldrig vet. Vi kan inte sitta utan isbrytare eftersom man aldrig vet hur det blir. Vi måste vara beredda att stötta handelssjöfarten, säger Ulf Gullne.

Den lindriga isvintern märks även ekonomiskt. Kostnaden ligger i år 30 miljoner under budget.

Fakta om isbrytning

  • Industrin i Sverige är beroende av att sjöfarten fungerar året runt för att kunna producera och exportera varor. Med tanke på landets geografiska läge och transportlängden utgör isbrytarna en viktig funktion för att Sveriges infrastruktur ska stå sig stark.
  • Sjöfartsverket ser till att alla svenska hamnar kan ha öppet året runt. Sjöfartsverket bryter is till havs och assisterar fartyg som har problem att komma fram.
  • Isbrytarna ger handelsfartygen assistans genom att övervaka, dirigera, leda och bogsera.
  • Isbrytarledningen är stationerad i Norrköping och är i tjänst dygnet runt under issäsongen.
Pressmeddelande från: Sjöfartsverket