Torsdag 23 april 2015

Dagens scouter är morgondagens ledare

Ungdomsbarometern och Novus har på uppdrag av Scouterna undersökt ungas syn på ledarskap inför Seminariet Ungt Ledarskap 2015. Resultaten visar att scouter har högre självförtroende inom ledarskap än unga i stort, och att så många som 97 procent av unga scouter har ledarerfarenhet. För unga scouter är värden som personlig utveckling, samarbete och möjligheten att få andra att växa, viktigare än lön, titel och status.

Resultaten visar också tydliga samband mellan en scoutbakgrund och en framtid som ledare där scouter i högre utsträckning ser sig starta eget företag, leda stora organisationer och ta en ledarroll. Hela 98 procent av tillfrågade scouter anser att Scouternas övningar och metoder har fått dem att bli bättre på att samarbeta.

– Jag är glad men inte förvånad. I Scouterna får unga tidigt testa sitt ledarskap. Det kan förklaras med scoutmetoden som grundar sig i learning by doing och att låta barn och unga få leda andra och ta eget ansvar. Därför tror jag att övergången till ett yrkesmässigt ledarskap kommer mer naturligt för en scout, säger Caroline Thunved, kommunikationschef på Scouterna.

I Ungdomsbarometerns mätning framgår att scouter i högre utsträckning värdesätter en chef som uppmuntrar anställda att inte vara rädda för att begå misstag (33 procent av scouterna, att jämföra med 20 procent av unga totalt). Unga scouter värdesätter också en chef som ger frihet att lösa uppgifter på eget sätt, i högre utsträckning än unga totalt (27 procent av scouterna, 17 procent av unga totalt).

– Vårt värdebaserade ledarskap handlar om att leva som man lär, att stå upp för sina värderingar och agera utifrån dem i vardagens alla beslut. Redan idag ser vi många framstående ledare i samhället som utvecklats inom scoutrörelsen. Den här undersökningen är ett kvitto på att den trenden håller i sig. Att ha scouterfarenhet på cv:t är något som verkligen gör skillnad, säger Katarina Hedberg, generalsekreterare på Scouterna.

Under förmiddagen idag diplomeras 70 unga ledare som genomfört Scouternas utbildning Värdebaserat ledarskap. Under eftermiddagen samlas 200 ledare från näringsliv, offentlig och ideell sektor på Seminariet Ungt Ledarskap 2015 för att diskutera och dela erfarenheter kring att växa genom att utmana sina gränser och inte vara rädd för misslyckanden.

Pressmeddelande från: Scouterna