Onsdag 22 april 2015

Nu öppnar Lidköpings nya återvinningscentral

Lördagen den 25:e april öppnar Kartåsens nya återvinningscentral.

Till Kartåsens återvinningscentral kan privatpersoner och boende i Lidköpings kommun lämna sitt sorterade grovavfall, elavfall och farligt avfall. Verksamheter kan lämna visst grovavfall mot betalning. Hushåll kan lämna elektronik och förpackningar kostnadsfritt.

Den nya anläggningen är en modern och fin anläggning med större kapacitet av grovsopor och återvinningsmaterial. Här finns fler och bredare körfiler än vid den gamla återvinningscentralen för att besökare lättare ska bli av med sitt sorterade avfall samt enklare ta sig till och från anläggningen. Det kommer även att finnas ett center för Återbruk som tar om hand det material som är ”för fint för att slängas”.

- Återvinningscentralen är, och kommer i allt större utsträckning att bli ett viktigt nav i Lidköpings framtida system för insamling och behandling av restprodukter och återvinningsmaterial, säger renhållningschef Jan Westin.

Lidköpings nya återvinningscentral är en både säkrare arbetsplats och en säkrare återvinningsanläggning för alla besökare.

Pressmeddelande från: Lidköpings kommun