Tisdag 14 april 2015

Stölder av båtmotorer fortfarande vanligast

Stölder av båtmotorer har minskat något det senaste året men är fortfarande den vanligaste orsaken när det kommer till skador kring båt visar statistik från Länsförsäkringar. Polisanmälan av stölderna ökar vid början och slutet av båtsäsongen och de flesta som drabbas har båten ståendes långt från sitt permanenta boende.

Stölder av båtmotorer var som högst 2012 då 370 motorer stals till en kostnad av knappt 18 miljoner hos Länsförsäkringar. Men båtmotorstölderna har minskat sedan dess, och 2014 var det 286 motorer som stals till en kostnad av knappt 11 miljoner. Stölderna är välorganiserade då det ofta är professionella ligor som stjäl motorerna. K raftfullare motorer är de som är mest stöldbegärliga.

- De flesta stölder sker när båten är på land och många upptäcker inte stölden förrän på våren när det är dags för sjösättning. De senaste fem åren har stölderna av båtmotorer varit störst och näst efter det stjäls sådant som tillhör motorn, till exempel elektronik och dyrbara instrument, säger Rikard Elleberg, chef båtförsäkring på Länsförsäkringar.

Men det finns sätt att undvika stölderna. Vanligast är att införa båtsamverkan på båtklubbar där man ser till varandras båtar och är uppmärksam på vilka som rör sig i området. Båtsamverkan startade 2013 som ett projekt mellan försäkringsbranschen, larmtjänst och polisen i Västra Sverige där båtmotorstölderna visade sig vara störst.

- Det blev framgångsrikt och båtmotorstölderna minskade där det fanns samverkan. Idag finns etablerad båtsamverkan i Västra Götaland, Halland och i Gävleborg. Sörmland och Stockholm är under uppstart, säger Rikard Elleberg.

Även om försäkringen ersätter hela eller delar av värdet på en stulen motor är det ett tråkigt sätt att börja båtsäsongen på. Går det inte att låsa in hela båten så ta åtminstone av och lås in motorn under vintern. Undvik stöld:

  • Förvara motorn inomhus under vintersäsongen.
  • Inför båtsamverkan på din båtklubb.
  • Montera spårningsutrustning i motorn som larmar om strömmen bryts eller någon rör kablarna.
  • Stöldskyddsmärk motorn. Stöldskyddsföreningen eller serviceverkstaden har metoderna.
Antal anmälda stölder till Länsförsäkringar av båtmotorer 2010-2014:
År Antal Kostnad
2010 247 10 612 978
2011 310 16 057 292
2012 370 17 964 986
2013 308 12 270 135
2014 286 10 872 939
Pressmeddelande från: Länsförsäkringar