Måndag 13 april 2015

Var ska alla bo?

Alla vet i dag att bostadsbristen är ett stort problem, speciellt bristen på hyresrätter. Tillgången på hyresrätter är en avgörande framgångsfaktor när det gäller en kommuns möjligheter att utvecklas och företags och andra arbetsgivares möjligheter att locka attraktiv arbetskraft. Finns det inte tillräckligt med bostäder finns det inga förutsättningar för tillväxt. Det blir också en jobbig situation för dem som vill flytta på grund av ändrade levnadsvillkor; nytt jobb, nytillskott i familjen eller skilsmässa. För de unga är det också en mycket jobbig situation. De vill flytta hemifrån och stå på egna ben men det går inte på grund av bostadsbristen.

För att sätta extra tryck i frågan ställer Hyresgästföreningen med början den 13 april ut dörrar över hela landet. Det är Hyresgästföreningen som vill uppmärksamma landets politiker på bostadsfrågan. På 33 olika orter, bland annat i Kalmar, kommer det att placeras ut en dörr. Syftet är att väcka tankar och få igång samtal om bostadsfrågan, och ställa frågan till både politiker och allmänhet om var man kan bo.

– Kalmar är hårt drabbat av bostadsbrist och det byggs inte många hyresrätter. Förra året blev 184 bostäder klara i Kalmar län, av dem var 67 hyresrätter, vilket är på tok för lite för att möta behovet. Nu har det beslutats om statligt investeringsstöd för byggande av hyresrätter, särskild stimulans till kommuner som bygger många hyresrätter och stöd för renovering och energieffektivisering av hyresrätter. Med det i ryggen blir det lättare att skapa förutsättningar för fler bostäder, säger Björn Johansson, ordförande Hyresgästföreningen region Sydost.

Det finns fler punkter som Hyresgästföreningen vill lyfta fram. Dessa är:

  • Ha färdiga detaljplaner för bostadsbyggande
  • Öronmärk mark till hyresrätter
  • Se till att korta handläggningstider i alla led
  • För en markpolitik som syftar till att hålla kostnaderna nere
  • Lämna utrymme för att bygga kostnadseffektivt
  • Undvik kommunala särkrav
– Vill man ha bofinkar i trädgården sätter man upp fågelholkar. Det fungerar likadant med människor. Vill man ha skattebetalare bygger man bostäder, säger Björn.

Pressmeddelande från: Hyresgästföreningen