Söndag 12 april 2015


Maria Thomée blev Lidköpingssällskapets första kvinnliga ordförande vid årsmötet 2015 på Ariadne hotel. Här tillsammans med sin företrädare Stig Lundström.

Lidköpingssällskapet fick sin första kvinnliga ordförande

Efter sex år som ordförande i Lidköpingssällskapet i Stockholm har arbetsmyran och idéutvecklaren Stig Lundström, 80, överlämnat ordförandeklubban till Lidköpingsambassadören, arbetsterapeut och trebarnsmamman Maria Thomée, 50. Det skedde vid ett välbesökt årsmöte på Ariadne hotell i Värtahamnen och där Lidköpings mångårige kommunstyrelseordförande Kjell Hedvall var gäst och berättade om Lidköping och stans utveckling med 7-800 nya bostäder i sikte och ökad satsning på turismen, Läckö med omgivningar inte minst.
Stig Lundström kunde se tillbaka på en givande utveckling av Lidköpingsällskapet som nästa år fyller 90.

Sällskapets handlingar sedan starten har gåtts igenom, systematiserats och allt värdefullt sparats i Stadsarkivet. Samarbetet med andra västgötar i Stockholm har resulterat i gemensamma aktiviteter med Wästgöta gille och Vänersborgs skolkamrater. Vidare har hemsidan utvecklats, det har hållits pubträff och julfest och skrivits artiklar både till hemsidan och Nicolai gilles tidning Lidköpings-Bygden.

Maria Thomée lovade försöka föra traditionerna vidare, liksom att attrahera även yngre årgångar att söka sig till sällskapet som medlemmar. En applåderad målsättning när sällskapet nu i sitt 89:e år för första gången fått en kvinnlig ordförande.

Den nya styrelsen fick följande utseende:

Maria Thomeé, ordf, Stig Lundström vice ordf, Bengt Råsled, sekr, Frank Lindvall, skattmästare, Anders Boström, ledamot, Rolf Apelqvist, adjungerad, Ulf Uebel, Eivor Gabrielsson och Gerd Lindquist, suppleanter, Kerstin Johansson och Ulla Blomberg, revisorer samt Ove Lundgren och Gösta Surén, valberedare.

Klubbmästaren Siv Granqvist adjungerades att medverka i förberedelser och genomförandet av det kommande 90-årsjubileet.

Lidköpingssällskapets medlemsnål delades ut till Lena Staffansson, Bengt Råsled, Hjördis Frostenson, Britta och Lennart Walterson samt Siv Granqvist.

Klubbmästare Siv Granqvist stod för sedvanliga arrangemang kring middagsbordet i form av vishäfte och deklamation och understöddes stundom av maken Tomas med sin ficktrumpet. Lotteriet med Eivor Gabrielsson och Gunilla Råsled som försäljare hade strykande åtgång och årsmötesgästen Kjell Hedvall vekade vara mest lyckosam i detta sammanhang och fick med sig en hel kasse vinster.

Sedvanlig frågesport mellan Gamlestan och Nyestan hade i år fått en lite annorlunda utformning signerad Bengt Råsled. Resultatet blev oavgjort.

Kommunalrådet Kjell Hedvall gästade senast Lidköpingssällskapet 2009 och berättade då om det nya hamnstadsprojektet som sedan dess fått vissa problem i fråga om stadens reningsverk men där ny teknik nu utvecklats och väckt intresse världen över. Det handlar om utvinning av fosfor. Totala budgeten visar att man kan flytta reningsverket i Lidköping nu.

Beträffande Läckö pekade Kjell Hedvall på den utveckling som sker inom områdena mat, trädgård och miljö med trädgårdsmästaren Simon Irving som draglok, liksom succén med Victoriahuset och inte minst en imponerande besökssiffra i området.

Rörstrand har också åter kommit på tapeten genom ett antal gamla kakelugnar som finns nedpackade på Röhska museet i Göteborg. Planer finns på att en del av dessa kan komma att visas i Lidköping. Tillverkningen av Waldemarsuddekrukan sätter också Lidköping på porslinskartan än en gång Och när statistiken över antalet soltimmar i landet visat att Lurö låg i topp har intresset från solcellsföretag som vill etablera sig i Lidköping ökat påtagligt. Så framtidsutsikterna ser rätt ljusa ut för Lidköping, summerade Kjell Hedvall som nu efter 21 år som KS-ordförande, 30 år i kommunstyrelsen och 41 år i kommunfullmäktige börjar se slutet närma sig på sin politiska karriär. Och om hälsan tiger still lär det bli intressen som hästsport och resor framöver.

/Rolf Apelqvist