Fredag 10 april 2015

Ilska i sociala medier angående kommunstyrelsens förslag om ändrad sträckning på Kinnekullebanan

I går yttrade sig kommunstyrelsen i Götene kommun angående framtiden för Kinnekullebanan, deras förslag i korthet går ut på att Kinnekullebanan mellan Källby och Äskekärr ersätts av en ny sträckning mellan Källby via Götene till Äskekärr. Detta skulle i så fall medföra att all tågtrafik via Kinnekulle skulle upphöra med förödande konsekvenser för området.

Anledningen till yttrandet är att Trafikverket håller på med en förstudie om vad som skall hända med Kinnekullebanan i framtiden, skall den moderniseras är det troligen elektrifiering som gäller (men det finns andra alternativ) och då stöter det på patrull då Kinnekullebanan går genom ett biosfärsområde och naturvårdsområde och det behövs 18 meter fri mark på båda sidor av banan.

Förslaget med "Götenelänken" har varit uppe tidigare och finns även med i "Framtidsplan för Götene kommun: 2009-2020" där det står följande:

Götenelänken
För några år sedan lanserades idén att dra en ny järnvägslinje från Källby via Götene tätort till Äskekärr vid gränsen mot Mariestad. Den s.k. Götenelänken är 27 km lång, vilket är 4,5 km mindre än den nuvarande sträckningen över Kinnekulle. Den föreslagna sträckningen skulle medföra avsevärt förkortade restider och göra Kinnekullebanan till ett intressant komplement till Västra Stambanan. Förslag på ny bansträckning kräver ställningstagande på nationell nivå.

Denna idé om att dra Kinnekullebanan via Götene har väckt mycket ilska i sociala medier från boende i Kinnekulleområdet, och det har kommit mängder av kommentarer i stil med:
Skrämmande, Oroande och vansinnigt, Måste vara ett aprilskämt, Satte kaffet i halsen i morse när jag läste detta, Gör Kinnekulle till egen kommun, Vansinne! Får bara inte ske!, Skandal, osv..

Och redan nu finns idéer på hur man skall gå till väga för att sätta in motåtgärder för att bevara Kinnekullebanans nuvarande sträckning även i framtiden.