Torsdag 9 april 2015

Nu startar kryssningssäsongen i Göteborg

Idag anländer årets första kryssningsfartyg till Göteborgs Hamn. Därmed går startskottet för årets kryssningssäsong. I år kommer 52 fartyg och 100 000 passagerare till Göteborg.

Tidigt på torsdagsmorgonen kryssar AIDAcara in mot Frihamnen i Göteborgs Hamn. Ombord finns
1 200 förväntansfulla tyskar. Fartyget är ett av 52 kryssningsfartyg med totalt 100 000 passagerare som besöker Göteborg i år.

— I år välkomnar vi fler riktigt stora kryssningsfartyg till hamnen än tidigare. Trenden inom kryssningsbranschen är att fartygen blir större och tar fler passagerare, säger Jill Söderwall, kryssningsansvarig, Göteborgs Hamn AB.

Färre fartyg än förra året

2014 var en rekordsäsong med 73 fartyg och 108 000 passagerare. I år har antalet anlöp minskat till 52, samtidigt som passagerarantalet ligger kvar på ungefär samma höga nivå.

Minskningen av antalet anlöp gäller inte bara i Göteborg, utan i hela Skandinavien och Baltikum.

— Antalet kryssningsanlöp har minskat med cirka 5 procent i regionen. Istället har större fartyg satts in, vilket kan bero på de nya kraven på renare, och därmed dyrare, fartygsbränsle i Nordsjön och Östersjön, säger Jill Söderwall.

70 miljoner till stadens besöksnäring

Kryssningsturismen är en viktig inkomstkälla för besöksnäringen i staden. Under ett besök spenderas i genomsnitt 700 kr per person på mat, shopping och nöjen (1 200 kr om man inkluderar utflykter). I år innebär kryssningsturismen ett tillskott på 70 miljoner kronor till besöksnäringen.

Fler stannar över natten

Göteborgs Hamn har tillsammans med Göteborg & Co sedan flera år tillbaka satsat på att marknadsföra Göteborg som kryssningsdestination och få fler internationella rederier att lägga till staden i sina rutter. I år har aktörerna tillsammans lyckats locka fler fartyg att ligga inne över natt. Totalt sex fartyg gör nattanlöp i år.

— Övernattningar är oerhört positivt för både staden och hamnen. Det ger ökade intäkter för hamnen samtidigt som det bidrar till att visa på ett bredare utbud när gästerna får med tid att utforska möjligheterna i staden, säger Sara Sundaeus, ansvarig för kryssning på Göteborg & Co.

Årets säsong sträcker sig till och med den 18 oktober, därtill kommer ett julanlöp i december.

Pressmeddelande från: Göteborgs Hamn