Onsdag 25 februari 2015

Besöksnäringen i Västsverige överträffar förväntningarna

Enligt undersökningen ”Besöksnäringsindex Västsverige” hade företagen bättre omsättning och fler gäster under september-december 2014 jämfört med samma period året innan. Utfallet överträffade företagens förväntningar.

I förra besöksnäringsindex tillfrågades företagen om förväntningarna inför hösten och över en tredjedel spådde att deras omsättning skulle bli bättre. Det verkliga utfallet i senaste undersökningen visar att förväntningarna överträffas då nästan hälften av företagen hade bättre omsättning.

Vi är glada över att de höga förväntningarna har infriats och till och med överträffats. Besöksnäringsindex är en viktig mätning för att synliggöra utvecklingen och lyfta besöksnäringens betydelse för Västsverige, säger Fredrik Lindén, vd Turistrådet Västsverige.

Västsverige lockar många utländska turister, främst från Norge, Tyskland och England. Under den gångna hösten har dock de inhemska besökarna ökat mer än de utländska, enligt undersökningen. 29 procent av logiförtagen förväntade sig en ökning av gästnätter under hösten. Utfallet blev 43 procent.

Bättre omsättning hos restaurang/café och aktiviteter/sevärdheter

För restauranger/café och aktiviteter/sevärdheter motsvarade utfallet förväntningarna kring antalet kunder. Gällande omsättning förväntade sig 37 respektive 34 procent en bättre omsättning. Det verkliga utfallet blev 54 respektive 51 procent.

Samarbeten och paketering är en framgång

Genom samarbeten mellan företagen skapas paketering av erbjudanden som innehåller upplevelser av olika slag. Under hösten har bland annat skaldjurssafari, löjromsresor och julbordspaket erbjudits.

Ett starkare fokus på paketering av upplevelser tillsammans med bättre öppettider under lågsäsong kan vara en av förklaringarna till att fler företag fått så mycket bättre omsättning, trots att antalet kunder inte ökat i samma utsträckning, säger Fredrik Lindén.

I nästa mätning, i början av mars, kommer företagens förväntningar inför våren, dvs. mars-maj, mätas. Januari och februari månad kommer inte att ingå i undersökningen då många företag håller stängt eller har begränsad verksamhet under perioden. Från nästa mätning kommer det första besöksnäringsindex för Västsverige sammanställas.

Pressmeddelande från: Turistrådet Västsverige