Tisdag 24 februari 2015

Vi gör eleverna en björntjänst genom att placera dem i en fyrkantig box!

Vi måste acceptera att psykisk ohälsa idag är en av våra största samhällsutmaningar. Vi kan inte blunda mer nu. Det måste ske en förändring. Snarast!

Vi får inte glömma att psykisk ohälsa är en sjukdom som fler och fler av oss drabbas av. Vi kommer alla drabbas av motgångar här i livet. Vissa fler, andra färre men vi måste bygga upp kunskapen kring just psykisk ohälsa så att vi kan vara beredda på att behandla, vara en del av det samt ha förståelse för de som drabbas.

Alla har inte samma förutsättningar och det ligger på skolans ansvar att se till att elever får kunskap kring psykisk ohälsa.

Ett steg i detta är att vi behöver bryta ned trösklarna för att elever ska våga gå till skolkuratorn eller psykologen. Det ska inte behöva vara en skam eller rädsla över att gå till elevhälsan. Det ska vara lika självklart att skolan har en rustad elevhälsa när det kommer till psykiska problem som fysiska problem. Det är ingen skam att gå till skolsköterskan men varför är det då en skam att gå till skolkuratorn?

Det måste även ske en bättre kommunikation mellan skola, elev och sjukvård för att det idag finns en tendens till att falla mellan stolarna.

Skolan måste därför ta ett ansvar och detta bör ske på elevens villkor exempelvis skräddarsy utbildningen efter elevens bästa på ett sunt och hälsosamt sätt.

Ett annat relevant argument är att vi borde tillämpa en kunskapsplikt istället för närvaroplikt. Idag betygsätts du utifrån hur din närvaro i skolan ser ut och inte nödvändigtvis på vilken kunskap du egentligen besitter. Alla är olika. Vissa jobbar bättre i hemmamiljön, andra jobbar bäst i skolmiljön. Vissa lär sig bäst genom praktiskt arbete, andra genom teoretiskt arbete. Vi måste göra det så bra som möjligt för varje enskild elev och vi gör eleverna en björntjänst genom att placera dem i en fyrkantig box utan valmöjligheter.

Vi måste satsa på en skola som är till för alla oavsett bakgrund och förutsättningar. För alla elever är individer och det är skolans ansvar att se till att varje elev uppnår de krav som ställs på den nivå eleven själv vill. Det är även skolans ansvar att varje elev får en ärlig chans att uppnå sina drömmar och mål i det forstsatta livet efter skolan.
Den dagen skolan lyckats med att examinera alla elever med ett leende på läpparna, en stolthet inombords och utan en klump i halsen det är då vi har lyckats. Lyckats med den svenska skolan.

Anna-Beata Stenberg

Ordförande Moderat Skolungdom i Skaraborg